Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A fajta története

Túl a ma divatos historizáláson, miért fontos ez nekünk, mai tenyésztőknek?

Az utóbbi évtizedek során, miközben a kutyatenyésztés és a különféle kutyás sportok lassan tömegszórakozássá váltak, lassan megmutatkoznak az árnyoldalak is. Egyre több fajtában jelentkeznek degeneratív jelek, egyre több betegség, temperamentumbéli hiányosság jelenik meg. Amelyek persze a tartás és kezelésmód hiányosságai is lehetnek, de nem kerülhető el a kérdés: vajon a tenyésztés során történt-e valami súlyos vagy végzetes hiba?

Intő jel, hogy egyre több fajtánál jelentkeznek kisebb-nagyobb problémák.

Vajon a mi fajtánk, a magyar vizsla, nem, vagy ha igen, mennyire veszélyeztetett?

Ez az a kérdés, melyre a válasz egyik fele a fajtatörténetben keresendő!

A modern populációgenetikai ismeretek tudatában az FCI tenyésztési szabályzata is jelentős tényezőként kezeli a genetikai sokféleség, az egészségesség megőrzését. De beszélhetünk-e genetikai sokféleségről, ha egy fajta a közelmúltból (és az evolúció óráján egy évszázad egy pillanat csupán), csupán néhány egyedtől származtatható?

Mi a helyzet a magyar vizslával?

Ebben a megvilágításban igen jelentős tény, hogy fajtánk őshonos, natív fajta, amelynek ősei bizonyítottan a maihoz hasonló formában jelen voltak honfoglaló őseink portyáin, eredményesebbé tették vadászatukat, akár sólyommal (turullal.), akár íjjal ejtették el zsákmányukat. Bár már a vándorláskori régészeti leletek, tarsolyfedők, tegezborító lemezek is ábrázolnak vadászkutyát, talán a legelső vizsla jellegű kutya-ábra a Codex Albensis (XII. szd) lapszélre vetett rajza egy nyulat álló (?) kutyáról, akiben a mai szemlélő is felfedezi a vizslát.

Persze ebben az időben valószínűleg még nem vált élesen külön a kopó és a vizsla, sem tenyésztését, sem funkcióját tekintve, azonban a vizsla szó, kutyára vonatkoztatva, szerepel a Besztercei szójegyzékben (1395?), ami a fajta / vadászati használati mód önálló meglétére utal.

A középkorban a vadászat szigorúan főúri kiváltság volt (emlékszünk Tiborc panaszára a Bánk bánban), s ezzel együtt a kutyatenyésztés is. Fejedelmi ajándéknak számított egy jó 'fyrjre való wyzla' (levél 1515-ből). Ősi nemesi családjaink közül nem egy volt szenvedélyes vadász, és ezek közül sokan tenyésztettek vizslákat, például a Zayok, Batthyányak, Nádasdyak, Komlóssyak.

Valószínűleg a fajta első jelentős 'génimportja' a török hódoltság alatt bekerült török és arab kopók, agarak (sloughi) révén jött létre.

A vizslák gyakorlati jelentősége a XVIII. században, a lőfegyverek elterjedésével nőtt meg. Érdekességként megemlítem, hogy feltételezhetően már a XVIII. században eljutott a vizsla Angliába. A Morvaországból származó angol festő, Francis Sartorius egyik festményén egy sárga, egyértelműen vizsla jellegű, fehér jegyes kutya szerepel, mint vadászkutya. Talán morva ősei vitték magukkal Angliába, ahol továbbtenyésztették.

A XIX. században a Felvidéken, Dunántúlon, Szabolcs és Bihar megyékben volt elterjedt a vizsla.

A fajta történetének talán első töréspontja a XIX. század második felében következett be. Ugyanis a Szabadságharc leverése után, a megszorító rendelkezések részeként egy 1853-as rendelet megváltoztatta a vadászati jogot: külön kérvényezni kellett azt az osztrák hatóságoktól. Természetesen az igazi hazafiak ezt nem tették meg. Viszont vadászkutyát sem tarthatott, akinek nem volt vadászati engedélye, így a Szabadságharcot követő véres megtorlás kutyaáldozatai lettek a magyar vizslák. Az osztrákbarát, tehát vadászó urak értelemszerűen siettek német és angol fajtákat importálni: újabb 'génimport', hiszen ezek nyilván keveredtek a magyar vizslákkal. Ne felejtsük el, hogy akkoriban (és korábban) a magyar állattenyésztési kultúra nem volt törzskönyv, származás-centrikus, sokkal inkább beszélhetünk állomány-szelekcióról. Csak azokat az egyedeket tartották meg, akik magas szinten megfeleltek a használati követelményeknek, és akik kellően életerősek is voltak, azok szaporodtak csak. Egy-egy kiváló egyednek viszont nagy híre és becsülete volt, utódai messze helyekre eljutottak, gondoskodva a faj(ta) egységes fejlődéséről. Érdekes, hogy pl. Franciaországban a vizsláknak, Nagy-Britanniában a terriereknek rengeteg tájfajtája alakult ki, a magyar kutyafajták között ez a jelenség szinte ismeretlen.

A mai értelemben vett kutyatenyésztés világszerte az 1860-as években lendült fel, vált igazán 'tömegsporttá', persze a kor társadalmi viszonyainak megfelelően. A lótenyésztés, lósport után a kutyás sportok is hamar megjelenten nálunk: 1882-ben már 'Vizsla mezőnyversenyt' tartottak - 1886-ban az egyik győztes Linda , ifj. Tulok János " pedigré nélküli világossárga szukája" lett.

Ez a korszak volt tehát az angol és német vizslákkal való cseppvér-keresztezés időszaka fajtánk történetében. Nagy szerencsénk, hogy akkoriban igazán kiváló angol vizslák kerültek az országba, így ez a vérkeresztezés valószínűleg pozitív hatású volt.

" . A sárga vizsláról van szó, melyből nagyapám házánál gyerekkoromban pár kölyök állandóan ott lábatlankodott a udvaron s melyből a legtöbb falusi kúrián akadt egy-egy. Azóta számuk megkevesbedett, sőt mondhatnám, az egész faj kiveszett. E faj sem színben, sem jellegben nem volt kiegyenlítve. Csontban könnyű volt valamennyi, pointerre emlékeztető fülekkel. Voltak köztük jóval magasabbak is és akadt spániel nagyságú is. Színük a világos zsemlyesárgától a haragos vörösig minden árnyalatban változott. De a kitenyésztett faj mellett bizonyít nagy tanulékonyságuk is, illetve az, hogy mindaz, amit egy vizslától várunk, már velük született."- írta Thuróczi Tibor a Nimród hasábjain 1916-ban .

Ez a cikk lett a magyar vizsla modern korszakának elindítója. Ekkor kezdődött az a munka, amely a tudományos értelemben vett vizslatenyésztés 1920-as megindításához vezetett. Miközben az ország létezése talán egyik legnagyobb kataklizmáját élte át, a vizslát megmentette és átvezette a jövőbe egy maroknyi, remek állattenyésztő szakemberek által irányított csapat. 11 egyeddel indult a törzskönyv, de szakmai bölcsességüket mutatja, hogy nem zárták le a regisztert, hanem a későbbiekben folytatták a fellelt, megfelelő munka és küllemi tulajdonságokat mutató egyedek tenyésztésbe vonását. Így sikerült elérni, hogy a lehetőségekhez képest széles genetikai alapokról indulhasson a fajta.

A vizsla munkatulajdonságait az alábbiak szerint jellemezték:" ... az összes vizslafajták között a legengedelmesebb és legtanulékonyabb ... igen szépen tartja a relációt ... feltétlen engedelmességének tudható be, hogy olyan szélesen keres, amint akarjuk ... alig van magyar vizsla, amelyiket kényszeríteni kell az apportírozásra ... csapázás tekintetében, véreb eredeténél fogva, valóságos mester." (Csizmadia Gyula) A munkakövetelményeket az 1936-ban elfogadott Versenyszabályzat rögzítette.

Az első nagy tenyészetek a Végvári, a Gyöngyöspusztai, a Kaposi, majd a Hévizi kennelek voltak. A céltudatos és szakszerű tenyésztői munka meghozta a gyümölcsét. Az OVC által szervezett versenyeken és kiállításokon egyre több magyar vizsla szerepelt eredményesen. Hadd említsük név szerint Potoczki Dezső Fricijét 1918-ból, Bába Károly Végvári Betyárját 1931-ből, Dús Jenő Katiját 1942-ből. A kor híres, külföldön is elismert vizsla-kiképzői, például Félix Endre, Ötvös Balázs sokat tettek a fajta népszerűsítéséért.

Tehát megállapíthatjuk, hogy - köszönhetően a sokszázados kemény szelekciónak és az alapítók szakértelmének - fajtánk, amikor 1936-ban belépett a világ nemzetközileg elismert kutyafajtáinak körébe, kiváló genetikai alapokkal rendelkező, egészséges, vérszilárd és megfelelő állománnyal rendelkező 'újdonság' volt.

Sajnos nagyon hamar bekövetkezett az újabb törésvonal, nem csak az ország, hanem fajtánk életében is. 1944-45 kataklizmái alatt a vizsla törzskönyv megsemmisült, a tenyészetek szétzilálódtak, emberek-kutyák ki tudja, hová tűntek.

Ezen véres évek után a fajta szétszóródik a világban. Egyesek, pl. gr. Mihályi Erzsébet szinte csak kedvenc kutyáját viszi magával az emigrációba. A fajta nagy szerencséjére viszonylag jelentős és nagyon jó minőségű állomány kerül az USA-ba, szinte hivatalosan folyik az amerikaiak részéről a vizsla felkutató és mentő akció, először Olaszországból kerül ki kutya, majd Jugoszlávia és Csehszlovákia területén is igyekeznek felkutatni kiváló egyedeket, és kijuttatják őket a tengerentúlra. Ezáltal értékes 'génrezervátum' alakul ki az USA-ban, amely az 1930-as évek legjobb egyedeiig vezethető vissza.

Persze, ahogy lehet, amikor lehet, itthon is folyik a munka. Az Országos Vizsla Club újraindítja a törzskönyvet és hozzáfog a fajta rekonstrukciójához. Az ismeretlen származású, de küllemileg és munkában is nagyon jó egyedeket az ismert származásúakkal párosítva újraépítik a fajtát. Ebben nagy segítséget jelentett az 1947-ben Gödöllőn létrehozott állami tenyésztelep is. Azonban, a szovjet típusú diktatúra keményedésével ez a fajta tevékenység lehetetlenné vált, az OVC - a többi társadalmi szervezethez hasonlóan - kénytelen volt beszüntetni működését. Újabb történelmi kataklizma, aminek szenvedő részese lett a vizsla (is).

Magyarországon 1956-ban Kende Mihály vezetésével újraalakult a MEOE, és 1963-ban sikerült tagsági viszonyát rendeznie az FCI-vel, amely 1966-ban elfogadta a magyar vizsla-standard módosítását - és bejegyezte új fajtaként a drótszőrű magyar vizslát. Ez a standard a modern állattenyésztési igényeknek megfelelő, részletes meghatározását adta a vizsla küllemének, tulajdonképpen nincs lényeges eltérés az akkori és a ma érvényben lévő fajtaleírás között. És - ami fajtánk vérszilárdságát, kialakultságát bizonyítja - nincs lényeges eltérés az 1920-as, 30-as években meghatározott vizsla-ideáltól sem.

A kutyás sport, és ezzel együtt a vizslázás is az 1960-as évek végén indult fejlődésnek - s ez a fellendülés napjainkig tart!

Csak röviden, a kiemelkedő évszámok:

1971, a Vadászati Világkiállítás - nemzetközi vizslaversennyel egybekötve

1980, a Vizslafajták Szakosztályának megalakulása, az első nemzetközi Vizslakonferencia

1981, az első Speciális Magyar Vizsla Verseny Siklóson.

1986, II. Spec. Magyar Vizsla Verseny, Szántód

1987, a MEOE-n belül önálló Magyar Vizsla Klub alakul

1989 - 2003 között évente van 'Spec. Magyar', ami nagyban hozzájárul a fajta 'munkakutya' karakterének, hírének javulásához.

1995, az első Hortobágy Kupa Vízi-Mezei Verseny

1998, első Magyar Vizsla Field Trial Európa Kupa

1999, Bugac: I. Magyar Vizslás Világtalálkozó

2004: II. Magyar Vizslás Világtalálkozó éve; a Magyarfajták Világtalálkozója legszebb kutyája magyar vizsla, és az első Vizsla Világbajnokság, amikor a kontinentális fajták versenyét egy magyar-vizsla csapat nyeri meg, egyéniben pedig 2. helyet szerez egy rövid szőrű vizsla!

Ezen évszámokban, eseményekben megmutatkozó töretlen fejlődés mögött komoly tenyésztői munka van. A hatvanas években indult a Hubertus, a Borvidéki, a Zagyvaparti, a Hortobágyhidi, majd a Mátai kennel, a hetvenes években a Kávai, Niklapusztai, Vadászfai, Csatárkai tenyészetek, a nyolcvanas évek elején a Pitypang, Kilátó-téri, Magor, Győrújfalvi, . és még sokan mások, akik a maguk munkájával és elképzeléseivel hozzájárultak nemzeti vizslafajtánk nagyszerűségéhez, sokoldalúságához. Jelentős hatást gyakorolt a tenyész-állományra, hogy a gazdasági-politikai változások adta lehetőségeket kihasználva az utóbbi évtized során újra 'találkoztak' a múlt század közepén különvált vérvonalak a hazai 'főfolyammal': jelentős angliai és amerikai egyedek, vérvonalak adódtak hozzá a hazai állományhoz, és a szlovákiai populációval is nagyarányú a keveredés. Ezen mozgások jelentős segítséget nyújtottak - nyújthatnak az itthoni állomány típushibáinak leküzdésében, a széles bázis megtartásán alapuló fejlesztésben.

Forrás: Füzesi Zsuzsa, Vizsla Híradó, 2006

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Hey site

(PatrickHeini, 2019.03.11 02:40)

......<a href=http://spb-sovtrans.ru/>:)</a>

База

(KennethLig, 2019.03.10 07:32)

Hey site

(GlennWaw, 2019.03.09 15:35)

......<a href=http://stroi-archive.ru/>:)</a>

Need tree service?

(AndrewRaw1, 2019.03.08 04:17)

<a href=https://www.google.com/maps/place/Sam's Tree & Landscape, LLC/@47.7445062,-117.4142949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x549e1c5607f35023:0xad86086abb2c142e!8m2!3d47.7445062!4d-117.4121062>tree service spokane</a>

tyska kvalitets klockor

(tyska kvalitets klockor, 2019.03.08 02:06)


Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff prior to and you're just too fantastic. I really like what you've received right here, really like what you are stating and the way through which you are saying it. You're making it enjoyable and you still care for to stay it smart. I can not wait to read much more from you. This is actually a great site.
tyska kvalitets klockor bugmi.se/phlebeurysm/tyska-kvalitets-klockor.php

Hey site

(Garlandzerse, 2019.03.07 20:16)

......<a href=http://ctcmetar.ru/>:)</a>

Yevaw28

(Ezene34, 2019.03.05 19:22)

http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/crestor-buy-online-buy-5-mg-crestor-online-from-new-zealand
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/order-oxcarbazepine-buy-oxcarbazepine-once-a-day
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/donde-para-ordenar-theo-24-cr-sin-receta-de-forma-segura-chile
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/dydrogesterone-10mg-buy-safely-where-can-i-buy-duphaston-in
http://bricolocal.com/profiles/blogs/alfacalcidol-0-001-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-oropram-citalopram-hydrobromide-sin-receta-con
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/order-cialis-20mg-safely-buy-10-mg-cialis-from-new-zealand
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-oxybutynin-5-mg-sin
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-0-001-mg-donde-comprar-pago-mastercard
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-compazine-5-mg-sin-receta-env-o-r-pido
https://23bestcity.de/blogs/post/107585
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-clomipramina-50-mg-sin-receta-de-forma-segura
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/order-propranolol-80-mg-on-sale-how-can-i-order-inderal-cheap
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-clofazimine-lamprene-gen-rico-urgente
http://showmeanswer.com/index.php?qa=41294&qa_1=buy-snafi-40mg-where-purchase-tadalafil-approved-medstore
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/8120
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/cheap-ciloxan-500-mg-buy-online-where-to-buy-generic-ciloxan
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/desyrel-buy-cheap-how-to-buy-trazodone-fast-shipping
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/requip-como-comprar-en-internet-us
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-tigerfil-melhor-pre-o-pela
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/nefryl-pas-cher-site-serieux-nefryl-generique-moins-cher
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-indocin-indomethacin-25-mg-r-pido
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-metaxalona-metaxalone-400-mg-sin-receta-ahora
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/acarbose-25-mg-comprar-en-una-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/norfloxacine-generique-acheter-2018-pharmacie-en-ligne-sans
https://www.askpsychology.com/3829/farmacia-online-donde-comprar-euradal-con-seguridad-usa
http://soruanaliz.com/index.php/23040/seguro-comprar-gen%C3%A9rico-duagen-dutasteride-online-brasil
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/losartan-hidroclorotiazida-donde-puedo-comprar-sin-receta-online
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/desogestrel-ethinylestradiol-0-15-0-02mg-buy-can-i-order-mircette
http://jaktlumaczyc.pl/75387/extra-super-avana-commander-securise-avanafil-dapoxetine

Womun76

(Husuc33, 2019.03.05 11:50)

http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=68806&qa_1=farmacia-generico-fenocap-argentina-comprar-fenofibrate http://www.prds66.fr/profiles/blogs/comprar-zyrtec-cetirizine-10-mg-gen-rico-envio-urgente-via http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-compazine-prochlorperazine-gen-rico-e http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/comprar-ditropan-oxybutynin-2-5mg-fiable-colombia http://whazzup-u.com/profiles/blogs/furosemide-40-mg-puedo-comprar-sin-receta-en-internet-chile http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/permite-30mg-como-posso-comprar-gen-rico-pre-o-comprar-permite http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-paxil-paroxetine-10mg-sin-receta http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/clobetasol-order-cheap-best-place-to-buy-clobetasol-online https://madbuddy.club/blogs/post/30334 http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/ondansetrona-8mg-como-posso-comprar-e-quanto-custa-online-rep http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/zanaflex-tizanidine-generique-achat-livraison-gratuit-zanaflex http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/23963 http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-de-amantadina-100mg-de-forma http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/medroxyprogesterone-acetate-livraison-gratuit-pas-cher-ou-acheter http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/antivert-meclizine-25mg-donde-puedo-comprar-en-l-nea-uruguay http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-claritin-gen-rico-sem-receita-medica http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/onde-comprar-clofazimina-gen-rico-envio-urgente-portugal http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-piroxicam-feldene-20-mg-r-pido

Iwefa57

(Begip25, 2019.03.05 08:31)

http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-avanafilo-con-visa-m-xico
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-erevit-150-mg-vente-erevit-europe
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/copegus-ribavirin-100-mg-donde-comprar-sin-receta-urgente-bolivia
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cyprodin-urgente-andorra
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/tacrolimus-1-mg-comprar-en-farmacia-online-fiable-espa-a-comprar
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/transimune-25-mg-comprar-gen-rico-entrega-r-pida-brasil
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-nitrofurazone-20-mg-de-confianza-guatemala
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-avanafilo-100mg-sin-receta-de
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/loperamida-2-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-visa-honduras
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/order-generic-agitafil-10-mg-online-how-can-i-purchase-tadalafil
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-gen-rico-de-emep-esomeprazole-20mg-r-pido-internet
http://bricolocal.com/profiles/blogs/achat-rapide-amaryl-glimepiride-1mg-baisse-prix-paiement
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/pahtension-130mg-comprar-sin-receta-urgente-costa-rica
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/probenecid-500mg-order-safely-where-to-buy-probenecid-cod
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/purchase-discount-mebendazole-100mg-online-mebendazole-100mg-in

Rapul58

(Afuyu54, 2019.03.04 19:53)

http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-micronase-glibenclamide-2-5-mg-por-internet-reino http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achater-tadasure-tadalafil-60mg-tadasure-et http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-paracetamol-500-mg-sin-receta-entrega-r http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-etodolac-200mg-entrega-r-pida-chile http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/escitalopram-order-online-buy-cheap-generic-escitalopram-us http://bobford.ning.com/profiles/blogs/indinavir-sulfate-400mg-comprar-de-confianza-el-salvador-comprar http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-arimidex-anastrozole-en-l-nea-colombia-comprar http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-with-fluoxetine-100-60mg-order-buy-sildenafil-with http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gladium-130-mg-gen-rico-de-forma-segura http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/selegiline-5-mg-comprar-sin-receta-con-garantia-usa http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/dramamine-donde-comprar-r-pido-usa-comprar-dimenhydrinate-50mg http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/buy-pyridium-online-pyridium-in-canada-price

скачать fifa

(potePi, 2019.03.02 19:26)

Согласен, это замечательный ответ

---
Замечательно, это очень ценная штука скачать фифа, скачать фифа а также <a href=http://15fifa.ru/raznoe-fifa-15/32-zvuk-fifa-15-mezhdunarodnye-kommentatory-skachat.html>fifa 15 русские комментаторы скачать</a> скачать fifa

krissy-s-kitty-video

(forecotadeb13, 2019.03.02 14:27)


<a href=http://bobcurranracing.com/penis-of-a-pig>penis-of-a-pig</a>

Скачать tutuApp на Андроид и Айфон

(tuterOl, 2019.03.02 12:43)

Сейчас мобильный есть у каждого! А вы знаете, что возможно скачать приложение TutuApp, в котором есть десятки тысяч бесплатных приложений для Android и iOS? Игры по типу Pokemon Go, Clash of Clans и множество других доступны абсолютно бесплатно! Больше информации на сайте <a href=https://tutuap.ru>https://tutuap.ru</a>. Скачивайте ТутуАпп и наслаждайтесь свободой!

скачать фифа

(kingmasa, 2019.03.01 05:45)

Воздержусь от комментариев.

---
Не могу сейчас принять участие в дискуссии - очень занят. Буду свободен - обязательно выскажу своё мнение. скачать fifa, скачать фифа или <a href=http://15fifa.ru/>фифа ру</a> скачать fifa

купить диван интернет магазин

(AnsobiyUnore, 2019.03.01 03:23)

Диван – важнейшая часть гостиных, залов, также нередко их располагают в спальнях, гостевых комнатах, детских, офисах. Прямой диван может иметь разное оформление, обивку, высоту, мягкость, систему раскладывания и так далее. Этот вид конструкции наиболее практичен, не занимает лишнего пространств и всегда остается в моде. На нашем сайте большой выбор прямых диванов, вы можете заказать онлайн или сделать заказ позвонив нам.

<a href=https://divan-chik.ru/><img src="https://divan-chik.ru/images/banera/logo-banner.png"></a>
https://divan-chik.ru/opisanie/step/kreslo-step-12.html
https://divan-chik.ru/katalog/seriya-veneciya.html

<a href=https://divan-chik.ru/opisanie/brig-2/kushetka-brig-2-09.html>купить кресло качалку интернет</a>|
<a href=https://divan-chik.ru/opisanie/ehlza/divan-ehlza-05.html>купить кресло кровать</a>|

купить тахту с ящиками
купить диван спальное место
купить тахту с подъемным механизмом

Etuka56

(Qujac38, 2019.02.28 22:12)

http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/atarax-hydroxyzine-10-mg-como-posso-comprar-gen-rico-de-forma
http://wu-world.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-zestoretic-5-mg-sin-receta-en-l-nea-andorra
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-amore-36-10-mg-gen-rico-envio-rapido
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/azithromycine-100-mg-sur-le-net-moins-cher-achat-azithromycine
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/amilorida-comprar-pela-net-onde-comprar-amilorida-no-paraguai
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-pour-acheter-calcium-acetate-667-mg-calcium-acetate
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/duodart-dutasteride-comprar-sin-receta-en-l-nea-colombia
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-furoxone-furazolidone-urgente-us
http://brooklynne.net/profiles/blogs/cefaclor-500-mg-o-acheter-site-serieux-pour-acheter-ceclor-cd
http://property.ning.com/profiles/blogs/synthroid-thyroxine-200-mg-comprar-sin-receta-de-confianza-el
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-nifedipino-10-mg-sin
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/comprar-artane-trihexyphenidyl-2mg-gen-rico-de-confianza-brasil
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-finax-buen-precio-espa-a
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-acido-valproico-750-mg-sin-receta-r-pid-1
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/buy-low-price-terbinafine-250mg-online-where-to-buy-lamisil-cheap
http://wu-world.com/profiles/blogs/buy-cheap-mesalamine-400-mg-online-buy-mesalamine-without-a
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-cefuroxime-sin-receta-de-calidad-honduras
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-domperidona-motilium-10-mg-com-garantia-pela-net-rep
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/cefixime-200mg-buy-safely-can-i-buy-cefixime-online-yahoo-answers
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-carvedilol-con-seguridad-rep
http://showmeanswer.com/index.php?qa=41554&qa_1=comprar-generico-amantadine-mejor-precio-amantadine-receta
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/order-generic-dexamethasone-0-5-mg-can-i-purchase-decadron
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/terbinafina-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-celecoxibe-100mg-gen-rico-e-quanto-custa
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/lanoxin-0-25mg-como-comprar-sin-receta-buen-precio-chile-lanoxin
http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/1244

больничный лист купить официально в москве юзао

(Dwaynekes, 2019.02.27 06:29)

Вы дорожите личным временем, здоровьем и предпочитаете избегать траты сил, чтобы идти в поликлинику и там получать нужные медицинские справки, сопутствующие документы и заключения? Можете считать, что ваша проблема решена. Обратитесь к сотрудникам нашего медцентар, и они расскажут, как купить больничный лист, избегая длительных очередей и контакта с больными пациентами поликлиник, а также дадут рекомендации, которые позволят получить рецепт от врача и заказать практически любые медицинские справки за 1 день. Сотни людей при нашей поддержке убедились, что сегодня можно официально купить больничный лист и быть уверенным в его подлинности. Наши документы подготавливаются на специальных бланках, защищены соответствующими элементами, имеют предусмотренные атрибуты. А стоят при этом крайне недорого.

<a href=https://n-clinik.ru/><img src="https://n-clinik.ru/images/cbg.jpg"></a>
https://n-clinik.ru/bolnichnyj-list/yuao/nagornyj.html
https://n-clinik.ru/spravki/spravka-v-bassejn.html

<a href=https://n-clinik.ru/bolnichnyj-list/sao/savelovskij.html>купить больничный лист пушкино</a>
<a href=https://n-clinik.ru/medicinskie-analizy.html>можно ли купить анализы от врача</a>

где можно купить лекарство без рецепта
как оформить больничные листы с продолжением
купить больничный лист пушкино

Movie

(GeorgeTaf, 2019.02.25 10:57)

Godlike day
I bring to your attention excellent sites
Online intoxicating
п»ї<a href=http://qwertty.net/>anal tube</a>

Ubaro51

(Henoh41, 2019.02.21 16:25)

http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/etinilestradiol-norgestrel-comprar-sin-receta-buen-precio-m-xico
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/buy-imodium-2mg-cheap-buy-imodium-online-no-script
http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/99069
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ciprofloksacin
https://www.askpsychology.com/3052/site-seguro-comprar-inderal-gen%C3%A9rico-quanto-custa-portugal
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/order-isosorbide-dinitrate-10-mg-cheap-how-can-i-buy-isordil
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/amlodipino-10mg-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-colombia
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/bisoprolol-5mg-livraison-rapide-bas-prix-zebeta-en-pharmacie-pas
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-prochlorperazine-buen-precio
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-warfarin-5mg-frete-gr-tis-pela-net-no-brasil
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-lamotrigina-50mg-gen-rico-envio-rapido-na-internet
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bacta-sin-receta-al-mejor
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/cheap-clarithromycin-500mg-buy-online-clarithromycin-bars-where
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-banago-tadalafil-con-seguridad-costa-rica
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/daklinza-como-puedo-comprar-sin-receta-barato-rep-blica-de-chile
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/viagra-order-without-rx-buying-viagra-online-with-prescription
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-filgud-20mg-sin-receta-por-internet-guatemala
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-terramycin-250mg-ahora-argentina-comprar
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/talys-comprar-sin-receta-con-seguridad-comprar-tadalafil-en-la
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/atorvastatin-order-can-i-buy-lipitor-free-delivery
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-nortriptilina-pamelor-25mg
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-hidroclorotiazida-25mg-con-garantia-honduras
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/comprar-maxigra-gen-rico-online

Xevod73

(Emovu17, 2019.02.21 14:29)

http://jaktlumaczyc.pl/81495/farmacia-en-linea-donde-comprar-aripiprazol-barato
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/comprar-apicalis-tadalafil-sin-receta-ahora-usa
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/lopram-citalopram-hydrobromide-40-mg-moins-cher-en-ligne-securise
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-kemadrin-sin-receta-env-o-r-pido
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/venlor-venlafaxine-como-posso-comprar-gen-rico-sem-receita
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/calcitriol-comprar-online-brasil-comprar-rocaltrol-de-20
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/buy-viagra-120mg-low-price-buying-viagra-us-online
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/hidroclorotiazida-25mg-comprar-gen-rico-mais-barato-via-internet
http://brooklynne.net/profiles/blogs/gantin-gabapentin-100-mg-baisse-prix-en-ligne-rapide-quel-site
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/comprar-lopid-de-forma-segura-reino-de-espa-a
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/generique-indinavir-400-mg-commander-bas-prix-prix-indinavir
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-lozol-indapamide-entrega-r
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/nateglinida-como-posso-comprar-sem-prescri-o-brasil
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/achat-de-spironolactone-generique-sur-le-net-au-rabais-avec
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-generico-flomax-0-4-mg-barato-us-flomax-y-tamsulosin
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-hydroxyurea-500mg-y-pagar-con
http://explicitty.com/blogs/2232/42413/zydalis-40mg-buy-where-can-i-purchase-tadalafil-cheap


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Következő »