Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A fajta története

Túl a ma divatos historizáláson, miért fontos ez nekünk, mai tenyésztőknek?

Az utóbbi évtizedek során, miközben a kutyatenyésztés és a különféle kutyás sportok lassan tömegszórakozássá váltak, lassan megmutatkoznak az árnyoldalak is. Egyre több fajtában jelentkeznek degeneratív jelek, egyre több betegség, temperamentumbéli hiányosság jelenik meg. Amelyek persze a tartás és kezelésmód hiányosságai is lehetnek, de nem kerülhető el a kérdés: vajon a tenyésztés során történt-e valami súlyos vagy végzetes hiba?

Intő jel, hogy egyre több fajtánál jelentkeznek kisebb-nagyobb problémák.

Vajon a mi fajtánk, a magyar vizsla, nem, vagy ha igen, mennyire veszélyeztetett?

Ez az a kérdés, melyre a válasz egyik fele a fajtatörténetben keresendő!

A modern populációgenetikai ismeretek tudatában az FCI tenyésztési szabályzata is jelentős tényezőként kezeli a genetikai sokféleség, az egészségesség megőrzését. De beszélhetünk-e genetikai sokféleségről, ha egy fajta a közelmúltból (és az evolúció óráján egy évszázad egy pillanat csupán), csupán néhány egyedtől származtatható?

Mi a helyzet a magyar vizslával?

Ebben a megvilágításban igen jelentős tény, hogy fajtánk őshonos, natív fajta, amelynek ősei bizonyítottan a maihoz hasonló formában jelen voltak honfoglaló őseink portyáin, eredményesebbé tették vadászatukat, akár sólyommal (turullal.), akár íjjal ejtették el zsákmányukat. Bár már a vándorláskori régészeti leletek, tarsolyfedők, tegezborító lemezek is ábrázolnak vadászkutyát, talán a legelső vizsla jellegű kutya-ábra a Codex Albensis (XII. szd) lapszélre vetett rajza egy nyulat álló (?) kutyáról, akiben a mai szemlélő is felfedezi a vizslát.

Persze ebben az időben valószínűleg még nem vált élesen külön a kopó és a vizsla, sem tenyésztését, sem funkcióját tekintve, azonban a vizsla szó, kutyára vonatkoztatva, szerepel a Besztercei szójegyzékben (1395?), ami a fajta / vadászati használati mód önálló meglétére utal.

A középkorban a vadászat szigorúan főúri kiváltság volt (emlékszünk Tiborc panaszára a Bánk bánban), s ezzel együtt a kutyatenyésztés is. Fejedelmi ajándéknak számított egy jó 'fyrjre való wyzla' (levél 1515-ből). Ősi nemesi családjaink közül nem egy volt szenvedélyes vadász, és ezek közül sokan tenyésztettek vizslákat, például a Zayok, Batthyányak, Nádasdyak, Komlóssyak.

Valószínűleg a fajta első jelentős 'génimportja' a török hódoltság alatt bekerült török és arab kopók, agarak (sloughi) révén jött létre.

A vizslák gyakorlati jelentősége a XVIII. században, a lőfegyverek elterjedésével nőtt meg. Érdekességként megemlítem, hogy feltételezhetően már a XVIII. században eljutott a vizsla Angliába. A Morvaországból származó angol festő, Francis Sartorius egyik festményén egy sárga, egyértelműen vizsla jellegű, fehér jegyes kutya szerepel, mint vadászkutya. Talán morva ősei vitték magukkal Angliába, ahol továbbtenyésztették.

A XIX. században a Felvidéken, Dunántúlon, Szabolcs és Bihar megyékben volt elterjedt a vizsla.

A fajta történetének talán első töréspontja a XIX. század második felében következett be. Ugyanis a Szabadságharc leverése után, a megszorító rendelkezések részeként egy 1853-as rendelet megváltoztatta a vadászati jogot: külön kérvényezni kellett azt az osztrák hatóságoktól. Természetesen az igazi hazafiak ezt nem tették meg. Viszont vadászkutyát sem tarthatott, akinek nem volt vadászati engedélye, így a Szabadságharcot követő véres megtorlás kutyaáldozatai lettek a magyar vizslák. Az osztrákbarát, tehát vadászó urak értelemszerűen siettek német és angol fajtákat importálni: újabb 'génimport', hiszen ezek nyilván keveredtek a magyar vizslákkal. Ne felejtsük el, hogy akkoriban (és korábban) a magyar állattenyésztési kultúra nem volt törzskönyv, származás-centrikus, sokkal inkább beszélhetünk állomány-szelekcióról. Csak azokat az egyedeket tartották meg, akik magas szinten megfeleltek a használati követelményeknek, és akik kellően életerősek is voltak, azok szaporodtak csak. Egy-egy kiváló egyednek viszont nagy híre és becsülete volt, utódai messze helyekre eljutottak, gondoskodva a faj(ta) egységes fejlődéséről. Érdekes, hogy pl. Franciaországban a vizsláknak, Nagy-Britanniában a terriereknek rengeteg tájfajtája alakult ki, a magyar kutyafajták között ez a jelenség szinte ismeretlen.

A mai értelemben vett kutyatenyésztés világszerte az 1860-as években lendült fel, vált igazán 'tömegsporttá', persze a kor társadalmi viszonyainak megfelelően. A lótenyésztés, lósport után a kutyás sportok is hamar megjelenten nálunk: 1882-ben már 'Vizsla mezőnyversenyt' tartottak - 1886-ban az egyik győztes Linda , ifj. Tulok János " pedigré nélküli világossárga szukája" lett.

Ez a korszak volt tehát az angol és német vizslákkal való cseppvér-keresztezés időszaka fajtánk történetében. Nagy szerencsénk, hogy akkoriban igazán kiváló angol vizslák kerültek az országba, így ez a vérkeresztezés valószínűleg pozitív hatású volt.

" . A sárga vizsláról van szó, melyből nagyapám házánál gyerekkoromban pár kölyök állandóan ott lábatlankodott a udvaron s melyből a legtöbb falusi kúrián akadt egy-egy. Azóta számuk megkevesbedett, sőt mondhatnám, az egész faj kiveszett. E faj sem színben, sem jellegben nem volt kiegyenlítve. Csontban könnyű volt valamennyi, pointerre emlékeztető fülekkel. Voltak köztük jóval magasabbak is és akadt spániel nagyságú is. Színük a világos zsemlyesárgától a haragos vörösig minden árnyalatban változott. De a kitenyésztett faj mellett bizonyít nagy tanulékonyságuk is, illetve az, hogy mindaz, amit egy vizslától várunk, már velük született."- írta Thuróczi Tibor a Nimród hasábjain 1916-ban .

Ez a cikk lett a magyar vizsla modern korszakának elindítója. Ekkor kezdődött az a munka, amely a tudományos értelemben vett vizslatenyésztés 1920-as megindításához vezetett. Miközben az ország létezése talán egyik legnagyobb kataklizmáját élte át, a vizslát megmentette és átvezette a jövőbe egy maroknyi, remek állattenyésztő szakemberek által irányított csapat. 11 egyeddel indult a törzskönyv, de szakmai bölcsességüket mutatja, hogy nem zárták le a regisztert, hanem a későbbiekben folytatták a fellelt, megfelelő munka és küllemi tulajdonságokat mutató egyedek tenyésztésbe vonását. Így sikerült elérni, hogy a lehetőségekhez képest széles genetikai alapokról indulhasson a fajta.

A vizsla munkatulajdonságait az alábbiak szerint jellemezték:" ... az összes vizslafajták között a legengedelmesebb és legtanulékonyabb ... igen szépen tartja a relációt ... feltétlen engedelmességének tudható be, hogy olyan szélesen keres, amint akarjuk ... alig van magyar vizsla, amelyiket kényszeríteni kell az apportírozásra ... csapázás tekintetében, véreb eredeténél fogva, valóságos mester." (Csizmadia Gyula) A munkakövetelményeket az 1936-ban elfogadott Versenyszabályzat rögzítette.

Az első nagy tenyészetek a Végvári, a Gyöngyöspusztai, a Kaposi, majd a Hévizi kennelek voltak. A céltudatos és szakszerű tenyésztői munka meghozta a gyümölcsét. Az OVC által szervezett versenyeken és kiállításokon egyre több magyar vizsla szerepelt eredményesen. Hadd említsük név szerint Potoczki Dezső Fricijét 1918-ból, Bába Károly Végvári Betyárját 1931-ből, Dús Jenő Katiját 1942-ből. A kor híres, külföldön is elismert vizsla-kiképzői, például Félix Endre, Ötvös Balázs sokat tettek a fajta népszerűsítéséért.

Tehát megállapíthatjuk, hogy - köszönhetően a sokszázados kemény szelekciónak és az alapítók szakértelmének - fajtánk, amikor 1936-ban belépett a világ nemzetközileg elismert kutyafajtáinak körébe, kiváló genetikai alapokkal rendelkező, egészséges, vérszilárd és megfelelő állománnyal rendelkező 'újdonság' volt.

Sajnos nagyon hamar bekövetkezett az újabb törésvonal, nem csak az ország, hanem fajtánk életében is. 1944-45 kataklizmái alatt a vizsla törzskönyv megsemmisült, a tenyészetek szétzilálódtak, emberek-kutyák ki tudja, hová tűntek.

Ezen véres évek után a fajta szétszóródik a világban. Egyesek, pl. gr. Mihályi Erzsébet szinte csak kedvenc kutyáját viszi magával az emigrációba. A fajta nagy szerencséjére viszonylag jelentős és nagyon jó minőségű állomány kerül az USA-ba, szinte hivatalosan folyik az amerikaiak részéről a vizsla felkutató és mentő akció, először Olaszországból kerül ki kutya, majd Jugoszlávia és Csehszlovákia területén is igyekeznek felkutatni kiváló egyedeket, és kijuttatják őket a tengerentúlra. Ezáltal értékes 'génrezervátum' alakul ki az USA-ban, amely az 1930-as évek legjobb egyedeiig vezethető vissza.

Persze, ahogy lehet, amikor lehet, itthon is folyik a munka. Az Országos Vizsla Club újraindítja a törzskönyvet és hozzáfog a fajta rekonstrukciójához. Az ismeretlen származású, de küllemileg és munkában is nagyon jó egyedeket az ismert származásúakkal párosítva újraépítik a fajtát. Ebben nagy segítséget jelentett az 1947-ben Gödöllőn létrehozott állami tenyésztelep is. Azonban, a szovjet típusú diktatúra keményedésével ez a fajta tevékenység lehetetlenné vált, az OVC - a többi társadalmi szervezethez hasonlóan - kénytelen volt beszüntetni működését. Újabb történelmi kataklizma, aminek szenvedő részese lett a vizsla (is).

Magyarországon 1956-ban Kende Mihály vezetésével újraalakult a MEOE, és 1963-ban sikerült tagsági viszonyát rendeznie az FCI-vel, amely 1966-ban elfogadta a magyar vizsla-standard módosítását - és bejegyezte új fajtaként a drótszőrű magyar vizslát. Ez a standard a modern állattenyésztési igényeknek megfelelő, részletes meghatározását adta a vizsla küllemének, tulajdonképpen nincs lényeges eltérés az akkori és a ma érvényben lévő fajtaleírás között. És - ami fajtánk vérszilárdságát, kialakultságát bizonyítja - nincs lényeges eltérés az 1920-as, 30-as években meghatározott vizsla-ideáltól sem.

A kutyás sport, és ezzel együtt a vizslázás is az 1960-as évek végén indult fejlődésnek - s ez a fellendülés napjainkig tart!

Csak röviden, a kiemelkedő évszámok:

1971, a Vadászati Világkiállítás - nemzetközi vizslaversennyel egybekötve

1980, a Vizslafajták Szakosztályának megalakulása, az első nemzetközi Vizslakonferencia

1981, az első Speciális Magyar Vizsla Verseny Siklóson.

1986, II. Spec. Magyar Vizsla Verseny, Szántód

1987, a MEOE-n belül önálló Magyar Vizsla Klub alakul

1989 - 2003 között évente van 'Spec. Magyar', ami nagyban hozzájárul a fajta 'munkakutya' karakterének, hírének javulásához.

1995, az első Hortobágy Kupa Vízi-Mezei Verseny

1998, első Magyar Vizsla Field Trial Európa Kupa

1999, Bugac: I. Magyar Vizslás Világtalálkozó

2004: II. Magyar Vizslás Világtalálkozó éve; a Magyarfajták Világtalálkozója legszebb kutyája magyar vizsla, és az első Vizsla Világbajnokság, amikor a kontinentális fajták versenyét egy magyar-vizsla csapat nyeri meg, egyéniben pedig 2. helyet szerez egy rövid szőrű vizsla!

Ezen évszámokban, eseményekben megmutatkozó töretlen fejlődés mögött komoly tenyésztői munka van. A hatvanas években indult a Hubertus, a Borvidéki, a Zagyvaparti, a Hortobágyhidi, majd a Mátai kennel, a hetvenes években a Kávai, Niklapusztai, Vadászfai, Csatárkai tenyészetek, a nyolcvanas évek elején a Pitypang, Kilátó-téri, Magor, Győrújfalvi, . és még sokan mások, akik a maguk munkájával és elképzeléseivel hozzájárultak nemzeti vizslafajtánk nagyszerűségéhez, sokoldalúságához. Jelentős hatást gyakorolt a tenyész-állományra, hogy a gazdasági-politikai változások adta lehetőségeket kihasználva az utóbbi évtized során újra 'találkoztak' a múlt század közepén különvált vérvonalak a hazai 'főfolyammal': jelentős angliai és amerikai egyedek, vérvonalak adódtak hozzá a hazai állományhoz, és a szlovákiai populációval is nagyarányú a keveredés. Ezen mozgások jelentős segítséget nyújtottak - nyújthatnak az itthoni állomány típushibáinak leküzdésében, a széles bázis megtartásán alapuló fejlesztésben.

Forrás: Füzesi Zsuzsa, Vizsla Híradó, 2006

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Aneci37

(Xulux85, 2019.02.01 17:02)

https://s-w-a-v-e-y.tumblr.com
https://shitmoon69.tumblr.com
https://tayloryeol.tumblr.com
https://mxstergrinch.tumblr.com
https://foreshu.tumblr.com
https://agravio-moral.tumblr.com
https://valacyclovir-500mg-order-online.tumblr.com
https://lordeismydxp.tumblr.com
https://moonligh---t.tumblr.com
https://derhan35.tumblr.com
https://prettylilgms.tumblr.com
https://sensitive97.tumblr.com
https://lo-mee.tumblr.com
https://mingau-de-chocolate.tumblr.com
https://thenineteenseventyfuck.tumblr.com
https://dunyanin-belirsizlikleri.tumblr.com

HomeLoans1

(Jasonelith, 2019.02.01 16:55)

Crystal and Nick are especially sweet and kind. I might not want to need Moneytree’s service, but I am grateful they are available. The Division Moneytree and Traders Joe’s are the two places of business I feel I can count on: nice, helpful, friendly people.
http://homeloan-pros.com/

http://homeloan-pros.com/2019/01/17/advance-america-cash-advance-dothan
http://homeloan-pros.com/2019/01/21/cash-advance-payday-loan-bellingham
http://homeloan-pros.com/2019/01/27/ace-cash-advance-hempstead
http://homeloan-pros.com/2019/01/23/cash-advance-lenders-mount-pleasant
http://homeloan-pros.com/2019/01/15/0-cash-advance
http://homeloan-pros.com/2019/01/31/quick-cash-advance-temecula
http://homeloan-pros.com/2019/01/31/cash-advance-loans-high-point

HomeLoan is the best provider of payday loans and other financial services.

Repih28

(Haqil00, 2019.02.01 14:06)

https://f-r-i-e-z-a.tumblr.com
https://egyedul-a-melyben-mindorokre.tumblr.com
https://mourningwinter.tumblr.com
https://meanslappy.tumblr.com
https://justlife03.tumblr.com
https://prettymuchgayy.tumblr.com
https://jousestroked.tumblr.com
https://thenineteenseventyfuck.tumblr.com
https://littlefictionwolf.tumblr.com
https://infinito-particular22.tumblr.com
https://lavignez-flexing.tumblr.com
https://mila-darkrock.tumblr.com
https://freedom-of-lo-ve.tumblr.com
https://69shadesss.tumblr.com
https://timetomakechimmyfuckingchangas.tumblr.com
https://irradiar-luz.tumblr.com

Koket86

(Oxafo37, 2019.02.01 12:52)

https://freedom-of-lo-ve.tumblr.com https://brownbomboncita.tumblr.com https://lauralily3-blog.tumblr.com https://songghana.tumblr.com https://mozk3.tumblr.com https://lulwaah-77.tumblr.com https://collaredqueen.tumblr.com https://sf778.tumblr.com https://s-w-a-v-e-y.tumblr.com https://sensitive97.tumblr.com https://flow3r-b0y.tumblr.com https://s-kippp.tumblr.com https://elazul-es-un-color-calido.tumblr.com https://devon-m83.tumblr.com https://leobubblegum.tumblr.com https://lavignez-flexing.tumblr.com https://blueskyfullofstarss.tumblr.com

Yixac08

(Vaniw46, 2019.02.01 06:45)

https://mxstergrinch.tumblr.com https://portvaillant.tumblr.com https://palavradepoder.tumblr.com https://skrewz.tumblr.com https://thewindsingstome.tumblr.com https://smileky.tumblr.com https://psychooo27.tumblr.com https://rascheplan.tumblr.com https://hellkrat.tumblr.com https://lo-mee.tumblr.com

скачать фифа

(beauragser, 2019.02.01 06:26)

Абсолютно с Вами согласен. В этом что-то есть и мне кажется это отличная мысль. Полностью с Вами соглашусь.

---
К сожалению, ничем не могу помочь. Я думаю, Вы найдёте верное решение. скачать фифа, скачать fifa и <a href=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html>fifa 15 cracks v3</a> скачать фифа

Ofuzu43

(Vocul69, 2019.02.01 03:36)

https://punishedstrider.tumblr.com
https://ninaskrilova.tumblr.com
https://chriss-reyess.tumblr.com
https://jousestroked.tumblr.com
https://showbadgirl.tumblr.com
https://beleitous.tumblr.com
https://buy-nimodipine-safely.tumblr.com
https://kazaaaazade.tumblr.com
https://xaxxaia.tumblr.com
https://lxnglivezay.tumblr.com
https://le-petit-yeol.tumblr.com
https://romance-entre-las-letras-el-y-yo.tumblr.com
https://outcvst-kid.tumblr.com

Giyoj93

(Ihiho27, 2019.01.31 19:14)

https://thenineteenseventyfuck.tumblr.com https://falling-wings.tumblr.com https://lil-zone.tumblr.com https://nephelobates.tumblr.com https://foreshu.tumblr.com https://prettylilgms.tumblr.com https://egyedul-a-melyben-mindorokre.tumblr.com https://thequeenofcartoons.tumblr.com https://nobody-4-fun.tumblr.com https://thekadupulflower.tumblr.com https://psychooo27.tumblr.com https://indiefrance.tumblr.com https://alevel-study.tumblr.com

Opiqe61

(Ijodo16, 2019.01.31 16:11)

http://wu-world.com/profiles/blogs/cardarone-amiodarone-en-ligne-pas-cher-commander-sans-ordonnance
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/cialis-comprar-gen-rico-de-confianza-brasil
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-cefiximum-100mg-sin-receta-en-l-nea-espa
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=21167&qa_1=purchase-cefaclor-verified-pharmacy
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/order-flagyl-400mg-online-where-to-purchase-metronidazole-quick
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-eriacta-sildenafil-citrate-al-mejor
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-atomoxetina-r-pido-dominicana-comprar-strattera
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/achat-rapide-pantoprazole-20mg-pantoprazole-en-vente-suisse
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/zantac-ranitidine-bas-prix-sur-internet-site-fiable-avis-sur-le
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/methocarbamol-comprar-en-una-farmacia-online-certificada-el
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/permethrine-30mg-sur-internet-bas-prix-achat-sans-ordonnance-ou
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/cialestine-tadalafil-20-mg-onde-comprar-n-o-precisa-receita-m
http://ex.indiagnk.com/index.php?qa=106864&qa_1=comprar-generico-divalproex-receta-mejor-precio-reino-espa%C3%B1a
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-phentinil-phenytoin-100-mg-sin
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/nitrofurantoin-monohydrate-comprar-ahora-bolivia
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/diltiazem-hcl-180mg-order-safely-how-to-order-cartia-xt-without
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/h-for-tadalafil-bas-prix-sur-le-net-sans-ordonnance-tadalafil
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=47056&qa_1=enalapril-farmacia-venezuela-comprar-enalapril-farmacia
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/cialove-60mg-order-cheap-buy-cialove-one
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/tiadil-diltiazem-comprar-sin-receta-de-calidad-m-xico-tiadil-60
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/etodolac-200mg-order-without-rx-where-to-order-etodolac-in
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/cialis-40mg-como-comprar-ahora-m-xico
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-varofyl-sildenafil-citrate-gen-rico-pela
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/comprar-mebeverina-sin-receta-y-pagar-con-visa-comprar-colospa
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-erectol-plus-sildenafil-citrate-con-seguridad-m
http://foodtube.net/profiles/blogs/simvastatina-20mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-gratis
http://answers.codelair.com/27814/sotalol-comprar-farmacia-entrega-betapace-gen%26%23233-farmacia
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/tricef-100-mg-como-puedo-comprar-y-pagar-con-visa-venden-tricef
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/cheap-tenormin-100-mg-buy-online-how-to-purchase-atenolol-in
http://brooklynne.net/profiles/blogs/venux-sildenafil-citrate-100mg-comprar-sin-receta-de-calidad

Urajo08

(Tokus45, 2019.01.31 06:36)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=31413&qa_1=farmacia-online-donde-comprar-generico-hepil-barato-costa http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/cefdinir-300-mg-o-acheter-omnicef-suisse-romande http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-para-ordenar-nispore-sin-receta-mas-barato-quiero-comprar http://recampus.ning.com/profiles/blogs/comprar-clopidogrel-sin-receta-en-farmacia-online http://www.prds66.fr/profiles/blogs/verapamil-donde-puedo-comprar-ahora-m-xico-donde-comprar http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/purchase-zenegra-50-mg-online-buy-cheap-zenegra-online-uk http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/clomiphene-100mg-como-puedo-comprar-de-calidad-bolivia http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/order-lisinopril-generic-lisinopril-mail-order http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/purchase-low-price-verapamil-120mg-online-how-to-order-arpamyl http://bobford.ning.com/profiles/blogs/tygra-sildenafil-citrate-120-mg-moins-cher-et-sans-ordonnance http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-metronidazole-200-mg-r-pido-pela-internet-flagyl http://foodtube.net/profiles/blogs/comprar-levoroxin-levothyroxine-50-mg-sin-receta-de-calidad http://whazzup-u.com/profiles/blogs/comprar-isordil-10-mg-en-farmacia-online-chile

Eqiwe10

(Ojuqu08, 2019.01.31 02:21)

http://bricolocal.com/profiles/blogs/desyrel-trazodone-como-comprar-en-l-nea-argentina
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/sovaldi-sofosbuvir-400-mg-pharmacie-acheter-rapide-commander
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=69200&qa_1=perindopril-comprar-ahora-m%C3%A9xico-coversyl-donde-puedo-comprar
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/cyclosporine-100mg-order-safely-buying-real-cyclosporine-uk
https://www.askpsychology.com/2558/nefryl-oxybutynin-comprar-urgente-brasil-generico-nefryl
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-clobetasol-clobetasol-price-in-us
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-topiramate-topamax-25mg-forma-segura-internet
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/danazol-donde-puedo-comprar-en-l-nea-m-xico
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/6907
https://whanswerz.com/1307/commander-claritin-loratadine-loratadine-ordonnance-acheter
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/isosorbide-dinitrate-comprar-en-farmacia-online-con-entrega-r
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/368496
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/comprar-lisinopril-hydrochlorothiazide-gen-rico-envio-rapido-pela
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/order-xalatan-2-5-mg-online-xalatan-voucher-online

Ojeri38

(Lesod58, 2019.01.31 00:04)

http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-placidum-sildenafil-citrate-gen-rico
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/o-commander-du-synthroid-thyroxine-generique-sur-le-net-bon-prix
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-edemid-40mg-where-to-buy-furosemide-no-rx-needed
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/60817#sthash.vhXoAuWR.10npN7HC.dpbs
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clomipramina-25-mg-entrega-r-pida
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/site-pour-acheter-doxipan-vente-doxipan-doxycycline
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/celexa-citalopram-hydrobromide-10-mg-puedo-comprar-pago
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/buy-serobid-0-025mg-online-how-to-purchase-salmeterol-no
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-afilta-tadalafil-40mg-sin-receta-al-mejor
https://www.askpsychology.com/3960/apcalis-comprar-internet-comprar-apcalis-natural-barcelona
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-tadalafila-forzest-40mg-sem-prescri-o-online-rep-blica
http://dmoney.ru/53318/achat-discrete-nevipan-nevirapine-nevirapine-achat-ligne
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-estradiol-de-forma-segura-espa-a
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/metformina-glyburide-400-2-5-mg-como-comprar-sin-receta-con
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/achat-express-theo-24-sr-theophylline-200-mg-achat-theophylline
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/comprar-cytoxan-cyclophosphamide-50-mg-sem-receita-pela-net
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=32085&qa_1=achat-express-donecil-5mg-acheter-donepezil-site-fiable
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/calan-buy-without-prescription-cheapest-calan-ever
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/ivermectin-3mg-buy-no-prescription-how-can-i-purchase-stromectol
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/discount-carbidopa-levodopa-25-250mg-order-online-where-can-i-buy

Zidoz15

(Mamum34, 2019.01.30 17:38)

http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-omigra-sin-receta-con http://bobford.ning.com/profiles/blogs/phenytoine-sans-ordonnance-dilantin-100mg-livraison-24h http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/clomipramine-hcl-50mg-buy-online-best-website-to-buy-generic http://answers.codelair.com/30855/sildenafil-dapoxetine-sildenafil-dapoxetine-generic-online http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-harvoni-r-pido-republica-dominicana-comprar http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-valtrex-valacyclovir-1000mg-con http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/glucovance-glyburide-glibenclamide-metformin-5mg-achat-site http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-citalogen-citalopram-hydrobromide-gen-rico http://divinguniverse.com/blogs/post/100648 http://soruanaliz.com/index.php/25452/thioridazine-buy-buy-thioridazine-san-antonio http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/buy-salmeterol-fluticasone-without-prescription-how-can-i-order http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/sebomin-minocycline-100mg-bas-prix-sans-ordonnance-peut-on http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/salmeterol-0-025-mg-comprar-por-internet-salmeterol-generico-2018 http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-vardenafil-avec-dapoxetine-20-60-mg-acheter http://ex.indiagnk.com/index.php?qa=89827&qa_1=dapoxetine-baisse-internet-ordonnance-priligy-france-forum http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-ramalteon-ramitax-bon-prix http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-oxitetraciclina-250mg-sin-receta-al http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/celecoxibe-celebrex-200-mg-como-posso-comprar-e-quanto-custa-no http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/comprar-indapamida-gen-rico-via-internet-no-brasil-lozol-vendido http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ribapak-ribavirin-100-mg-puedo-comprar-urgente http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/bisoprolol-zebeta-10mg-comprar-entrega-r-pida-na-internet-brasil http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-rizatriptan-maxalt-sem-receita-medica-pela-net http://movsam.ning.com/profiles/blogs/order-promethazine-online-how-can-i-buy-phenergan-guaranteed http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/24406

Fafip06

(Raxug27, 2019.01.30 14:30)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/trandate-100mg-como-puedo-comprar-sin-receta-en-farmacia-online
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-orlistat-sin-receta-por-internet-ecuador
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/chloroquine-500-mg-pas-cher-et-livraison-rapide-aralen-generique
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-gabapentin-neurontin-400mg-gen-rico-barato-online-brasil
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2105/13443/comprar-atenolol-tenormin-100mg-generico-forma-segura-online-no
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-rabeprazol-10mg-sin-receta-con-seguridad
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-artane-trihexyphenidyl-com-garantia-internet-no-brasil
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tantrix-sin-receta-de
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-labetalol-200mg-sin-receta-barato
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/filgud-40mg-order-online-can-i-buy-tadalafil-no-need-prescription
http://brooklynne.net/profiles/blogs/doxycycline-onde-comprar-gen-rico-de-confianza-pela-net
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/clozapine-100mg-baisse-prix-en-ligne-livraison-discrete-ou-se
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-remizeral-sin-receta-fiable
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-neogra-entrega-r-pida-per
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/achat-express-ceclor-cd-cefaclor-ceclor-cd-g-n-rique-prix

Idope37

(Balop60, 2019.01.30 12:32)

http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-dapoxetina-90mg-de-calidad-costa
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/serophene-100-mg-en-ligne-bon-marche-achat-sans-ordonnance
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/ceclor-comprar-entrega-24-horas-brasil
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/discount-cetirizine-5mg-buy-online-how-to-buy-zyrtec-in-verified
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/galantamina-4-mg-comprar-en-farmacia-online-con-entrega-r-pida
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/xpandyl-40-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-urgente-chile-comprar
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/rizatriptan-donde-comprar-sin-receta-buen-precio-honduras-comprar
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/tacrolimus-comprar-en-farmacia-en-linea-recomendada-m-xico
http://foodtube.net/profiles/blogs/se-puede-comprar-citalopram-fiable
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/cymbalta-duloxetine-30-mg-onde-comprar-gen-rico-barato-pela-net
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-moxal-500-mg-amoxicillin-france-online
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/369306
http://property.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-erasilton-sildenafil-citrate-150
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/buy-crestor-no-rx-crestor-buy-fast
http://dmoney.ru/39736/comprar-generico-salbutamol-entrega-bolivia-comprar-salbutamol
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/site-commander-lopressor-hct-50-mg-acheter-metoprolol-andorre
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/risperdal-risperidone-1-mg-comprar-gen-rico-com-desconto-online
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/7100
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/order-raloxifene-60-mg-low-price-where-can-i-purchase-evista-free

смотреть кино

(KinoDew, 2019.01.30 01:59)

Я как прирожденный ценитель отличного кино, попал в очень сложную для меня ситуацию с поиском и подбором хорошего онлайн-кинотеатра. Все дело в том, что до недавнего времени я усердно брал все новинки нынешнего кинематографа исключительно в магазинах, но после этого понял, что дальше так продолжаться не может. Мои затраты на приобретение дисков составляли чуть ли не четверть всей моей зарплаты. На самом деле, я в начале и не понимал, что деньги уходят как вода. Именно эта ситуация вынудила меня остановиться, и найти хоть какую-нибудь альтернативу, поскольку я не был готов расставаться со своим хобби.

http://godnoekino.ru - кино 720

Из-за этого я решил переключить свое внимание на просторы интернета, и выяснить, можно ли смотреть все новинки бесплатно. Используя различные ключевые запросы, для нахождения фильмов, каждый раз вели меня на непонятные сайты с большим количеством рекламы, и прочими надоедливыми баннерами. Я потратил около двух часов, чтобы сыскать вполне приличный онлайн-кинотеатр, с большим запасом самых свежих новинок. К слову, некоторые из них выходят даже немного раньше официального релиза, что очень впечатляет.

Мне очень понравился этот кинотеатр http://kinogoda.ru , поскольку он настолько легок в использовании, что не доводится каждый раз избавляться от навязчивой рекламы, как это обычно происходит. Есть удобный поиск по фильмам, что очень впечатляет, а также имеется фильтр по подборке необходимого жанра. Кроме этого, присутствует специальная кнопка с показом всех недавних новинок.

При подборе необходимого фильма, вы попадете на страницу с подробным описанием, где можно просмотреть, например, с кассовыми сборами того или иного блокбастера. Нельзя не отметить быстродействие этого онлайн-ресурса, все страницы настолько быстро загружаются, что не приходится лишний раз перезагружать ее снова. Очень приятное оформление и подача всех новинок изумительно поражает, честно говоря, даже немного непривычно смотреть все ожидаемые и любимые фильмы на таком классном онлайн-кинотеатре.

http://kino-2020.ru - смотреть кино в качестве

Ahuxi17

(Eraxo28, 2019.01.29 23:58)

http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/comprar-azatioprina-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica-brasil
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=46178&qa_1=farmacia-comprar-generico-cefdinir-calidad-comprar-cefdinir
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/lamotrigina-25-mg-donde-comprar-en-l-nea-us
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-mebeverina-135-mg-de-confianza-estados-unidos
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-irbesartanum-gen-rico-na-internet-no-brasil
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-generico-prochlorperazine-de-calidad-espa-a-comprar
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/domperidona-comprar-envio-48-horas-na-internet-brasil
http://bricolocal.com/profiles/blogs/alfacalcidol-0-001mg-pharmacie-achat-rapide-ou-acheter-alfacip
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/alendronato-10mg-comprar-en-farmacia-online-r-pido-espa-a
http://www.facecool.com/profiles/blogs/xalacom-2-5-mg-moins-cher-achat-latanoprost-livraison-24h-canada
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-loxapine-loxapine-pas-cher-espagne
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/amitriptyline-au-rabais-securise-acheter-amitriptyline-a-paris
http://clan.hupshup.com/blogs/post/19640
http://www.libertyxchange.com/blogs/post/102953
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/order-lincocin-500mg-online-lincocin-buying-forums

OnlinePayCr

(WillieBobby, 2019.01.29 22:58)

Hello. My company http://loans247-online.com
Payday 2019 Fast!

<a href=http://loans247-online.com/2019/01/27/best-payday-loans-spokane-valley>best payday loans spokane valley</a>
<a href=http://loans247-online.com/2019/01/27/cash-advance-payday-loan-elgin>cash advance payday loan elgin</a>
<a href=http://loans247-online.com/2019/01/28/payday-loans-online-glendale>payday loans online glendale</a>
<a href=http://loans247-online.com/2019/01/29/bad-credit-payday-loans-waterloo>bad credit payday loans waterloo</a>
<a href=http://loans247-online.com/2019/01/27/online-payday-loans-sierra-vista>online payday loans sierra vista</a>


Ok! Go top!

Bunat46

(Kapuc70, 2019.01.29 22:30)

http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vidalista-tadalafil-20-mg-sin
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/75/14162/azelastina-5mg-donde-comprar-bar
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-plan-b-where-to-buy-generic-plan-b-canada
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/buy-ranitidine-300mg-cheap-ranitidine-to-buy-uk-no-prescription
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/floxin-100-mg-onde-comprar-gen-rico-envio-48-horas-via-internet
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-dutoprol-con-seguridad
http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dapoxetine-60mg-sin-receta
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/5935
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-furadantin-50-mg-sin-receta-de-confianza
http://foodtube.net/profiles/blogs/augmentin-amoxicillin-and-clavulanate-875-mg-achat-augmentin-prix
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/conseil-site-achat-l-thyroxine-achat-synthroid-indien
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=31253&qa_1=farmacia-comprar-generico-dipiridamol-rep%C3%BAblica-ecuador
http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1123/52926/acheter-pilule-asendin-50-mg-sur
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/order-cheap-promethazine-25-mg-online-buy-promethazine-hungary

Ubawi02

(Necig81, 2019.01.29 16:55)

http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/buy-eurorapi-10-mg-low-price-eurorapi-online-order-cheap http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/ditropan-oxybutynin-livraison-discrete-bon-marche-oxybutynin-5mg https://sman1gomoker.sch.id/qtoa/index.php?qa=144791&qa_1=cheap-where-purchase-sildenafil-citrate-guaranteed-shipping http://bioimagingcore.be/q2a/63924/tritace-ramipril-2-5-mg-como-posso-comprar-envio-24h-brasil http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/cheap-desogestrel-ethinylestradiol-0-15-0-02mg-order-online-how http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/achat-vyfat-orlistat-120-mg-generique-en-ligne-bas-prix-rapide http://www.prds66.fr/profiles/blogs/ibuprofene-livraison-gratuit-moins-cher-motrin-est-sans http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-zestril-lisinopril-5-mg-gen-rico-com http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/clozapine-clozaril-100-mg-como-posso-comprar-com-desconto-via http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-generico-tadagra-40mg-sin-receta http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/lisinopril-10mg-comprar-sin-receta-de-forma-segura-uruguay http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/filda-donde-puedo-comprar-fiable-dominicana http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/estrace-estradiol-2mg-comprar-al-mejor-precio-estados-unidos http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/ddavp-0-01-mg-comprar-gen-rico-entrega-48h-brasil http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/comprar-nifedipina-10mg-de-forma-segura-estado-plurinacional-de http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/tetraciclina-tetracycline-onde-comprar-entrega-48-horas-via http://bioimagingcore.be/q2a/58069/tetraciclina-250mg-comprar-sin-receta-fiable http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-vardenafil-levitra-gen-rico-menor-pre-o http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/o-commander-baclofene-25-mg-en-ligne-bon-marche-rapide-baclofene http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/buy-naltrexone-50-mg-online-how-can-i-buy-revia-fast-shipping


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Következő »