Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A fajta története

Túl a ma divatos historizáláson, miért fontos ez nekünk, mai tenyésztőknek?

Az utóbbi évtizedek során, miközben a kutyatenyésztés és a különféle kutyás sportok lassan tömegszórakozássá váltak, lassan megmutatkoznak az árnyoldalak is. Egyre több fajtában jelentkeznek degeneratív jelek, egyre több betegség, temperamentumbéli hiányosság jelenik meg. Amelyek persze a tartás és kezelésmód hiányosságai is lehetnek, de nem kerülhető el a kérdés: vajon a tenyésztés során történt-e valami súlyos vagy végzetes hiba?

Intő jel, hogy egyre több fajtánál jelentkeznek kisebb-nagyobb problémák.

Vajon a mi fajtánk, a magyar vizsla, nem, vagy ha igen, mennyire veszélyeztetett?

Ez az a kérdés, melyre a válasz egyik fele a fajtatörténetben keresendő!

A modern populációgenetikai ismeretek tudatában az FCI tenyésztési szabályzata is jelentős tényezőként kezeli a genetikai sokféleség, az egészségesség megőrzését. De beszélhetünk-e genetikai sokféleségről, ha egy fajta a közelmúltból (és az evolúció óráján egy évszázad egy pillanat csupán), csupán néhány egyedtől származtatható?

Mi a helyzet a magyar vizslával?

Ebben a megvilágításban igen jelentős tény, hogy fajtánk őshonos, natív fajta, amelynek ősei bizonyítottan a maihoz hasonló formában jelen voltak honfoglaló őseink portyáin, eredményesebbé tették vadászatukat, akár sólyommal (turullal.), akár íjjal ejtették el zsákmányukat. Bár már a vándorláskori régészeti leletek, tarsolyfedők, tegezborító lemezek is ábrázolnak vadászkutyát, talán a legelső vizsla jellegű kutya-ábra a Codex Albensis (XII. szd) lapszélre vetett rajza egy nyulat álló (?) kutyáról, akiben a mai szemlélő is felfedezi a vizslát.

Persze ebben az időben valószínűleg még nem vált élesen külön a kopó és a vizsla, sem tenyésztését, sem funkcióját tekintve, azonban a vizsla szó, kutyára vonatkoztatva, szerepel a Besztercei szójegyzékben (1395?), ami a fajta / vadászati használati mód önálló meglétére utal.

A középkorban a vadászat szigorúan főúri kiváltság volt (emlékszünk Tiborc panaszára a Bánk bánban), s ezzel együtt a kutyatenyésztés is. Fejedelmi ajándéknak számított egy jó 'fyrjre való wyzla' (levél 1515-ből). Ősi nemesi családjaink közül nem egy volt szenvedélyes vadász, és ezek közül sokan tenyésztettek vizslákat, például a Zayok, Batthyányak, Nádasdyak, Komlóssyak.

Valószínűleg a fajta első jelentős 'génimportja' a török hódoltság alatt bekerült török és arab kopók, agarak (sloughi) révén jött létre.

A vizslák gyakorlati jelentősége a XVIII. században, a lőfegyverek elterjedésével nőtt meg. Érdekességként megemlítem, hogy feltételezhetően már a XVIII. században eljutott a vizsla Angliába. A Morvaországból származó angol festő, Francis Sartorius egyik festményén egy sárga, egyértelműen vizsla jellegű, fehér jegyes kutya szerepel, mint vadászkutya. Talán morva ősei vitték magukkal Angliába, ahol továbbtenyésztették.

A XIX. században a Felvidéken, Dunántúlon, Szabolcs és Bihar megyékben volt elterjedt a vizsla.

A fajta történetének talán első töréspontja a XIX. század második felében következett be. Ugyanis a Szabadságharc leverése után, a megszorító rendelkezések részeként egy 1853-as rendelet megváltoztatta a vadászati jogot: külön kérvényezni kellett azt az osztrák hatóságoktól. Természetesen az igazi hazafiak ezt nem tették meg. Viszont vadászkutyát sem tarthatott, akinek nem volt vadászati engedélye, így a Szabadságharcot követő véres megtorlás kutyaáldozatai lettek a magyar vizslák. Az osztrákbarát, tehát vadászó urak értelemszerűen siettek német és angol fajtákat importálni: újabb 'génimport', hiszen ezek nyilván keveredtek a magyar vizslákkal. Ne felejtsük el, hogy akkoriban (és korábban) a magyar állattenyésztési kultúra nem volt törzskönyv, származás-centrikus, sokkal inkább beszélhetünk állomány-szelekcióról. Csak azokat az egyedeket tartották meg, akik magas szinten megfeleltek a használati követelményeknek, és akik kellően életerősek is voltak, azok szaporodtak csak. Egy-egy kiváló egyednek viszont nagy híre és becsülete volt, utódai messze helyekre eljutottak, gondoskodva a faj(ta) egységes fejlődéséről. Érdekes, hogy pl. Franciaországban a vizsláknak, Nagy-Britanniában a terriereknek rengeteg tájfajtája alakult ki, a magyar kutyafajták között ez a jelenség szinte ismeretlen.

A mai értelemben vett kutyatenyésztés világszerte az 1860-as években lendült fel, vált igazán 'tömegsporttá', persze a kor társadalmi viszonyainak megfelelően. A lótenyésztés, lósport után a kutyás sportok is hamar megjelenten nálunk: 1882-ben már 'Vizsla mezőnyversenyt' tartottak - 1886-ban az egyik győztes Linda , ifj. Tulok János " pedigré nélküli világossárga szukája" lett.

Ez a korszak volt tehát az angol és német vizslákkal való cseppvér-keresztezés időszaka fajtánk történetében. Nagy szerencsénk, hogy akkoriban igazán kiváló angol vizslák kerültek az országba, így ez a vérkeresztezés valószínűleg pozitív hatású volt.

" . A sárga vizsláról van szó, melyből nagyapám házánál gyerekkoromban pár kölyök állandóan ott lábatlankodott a udvaron s melyből a legtöbb falusi kúrián akadt egy-egy. Azóta számuk megkevesbedett, sőt mondhatnám, az egész faj kiveszett. E faj sem színben, sem jellegben nem volt kiegyenlítve. Csontban könnyű volt valamennyi, pointerre emlékeztető fülekkel. Voltak köztük jóval magasabbak is és akadt spániel nagyságú is. Színük a világos zsemlyesárgától a haragos vörösig minden árnyalatban változott. De a kitenyésztett faj mellett bizonyít nagy tanulékonyságuk is, illetve az, hogy mindaz, amit egy vizslától várunk, már velük született."- írta Thuróczi Tibor a Nimród hasábjain 1916-ban .

Ez a cikk lett a magyar vizsla modern korszakának elindítója. Ekkor kezdődött az a munka, amely a tudományos értelemben vett vizslatenyésztés 1920-as megindításához vezetett. Miközben az ország létezése talán egyik legnagyobb kataklizmáját élte át, a vizslát megmentette és átvezette a jövőbe egy maroknyi, remek állattenyésztő szakemberek által irányított csapat. 11 egyeddel indult a törzskönyv, de szakmai bölcsességüket mutatja, hogy nem zárták le a regisztert, hanem a későbbiekben folytatták a fellelt, megfelelő munka és küllemi tulajdonságokat mutató egyedek tenyésztésbe vonását. Így sikerült elérni, hogy a lehetőségekhez képest széles genetikai alapokról indulhasson a fajta.

A vizsla munkatulajdonságait az alábbiak szerint jellemezték:" ... az összes vizslafajták között a legengedelmesebb és legtanulékonyabb ... igen szépen tartja a relációt ... feltétlen engedelmességének tudható be, hogy olyan szélesen keres, amint akarjuk ... alig van magyar vizsla, amelyiket kényszeríteni kell az apportírozásra ... csapázás tekintetében, véreb eredeténél fogva, valóságos mester." (Csizmadia Gyula) A munkakövetelményeket az 1936-ban elfogadott Versenyszabályzat rögzítette.

Az első nagy tenyészetek a Végvári, a Gyöngyöspusztai, a Kaposi, majd a Hévizi kennelek voltak. A céltudatos és szakszerű tenyésztői munka meghozta a gyümölcsét. Az OVC által szervezett versenyeken és kiállításokon egyre több magyar vizsla szerepelt eredményesen. Hadd említsük név szerint Potoczki Dezső Fricijét 1918-ból, Bába Károly Végvári Betyárját 1931-ből, Dús Jenő Katiját 1942-ből. A kor híres, külföldön is elismert vizsla-kiképzői, például Félix Endre, Ötvös Balázs sokat tettek a fajta népszerűsítéséért.

Tehát megállapíthatjuk, hogy - köszönhetően a sokszázados kemény szelekciónak és az alapítók szakértelmének - fajtánk, amikor 1936-ban belépett a világ nemzetközileg elismert kutyafajtáinak körébe, kiváló genetikai alapokkal rendelkező, egészséges, vérszilárd és megfelelő állománnyal rendelkező 'újdonság' volt.

Sajnos nagyon hamar bekövetkezett az újabb törésvonal, nem csak az ország, hanem fajtánk életében is. 1944-45 kataklizmái alatt a vizsla törzskönyv megsemmisült, a tenyészetek szétzilálódtak, emberek-kutyák ki tudja, hová tűntek.

Ezen véres évek után a fajta szétszóródik a világban. Egyesek, pl. gr. Mihályi Erzsébet szinte csak kedvenc kutyáját viszi magával az emigrációba. A fajta nagy szerencséjére viszonylag jelentős és nagyon jó minőségű állomány kerül az USA-ba, szinte hivatalosan folyik az amerikaiak részéről a vizsla felkutató és mentő akció, először Olaszországból kerül ki kutya, majd Jugoszlávia és Csehszlovákia területén is igyekeznek felkutatni kiváló egyedeket, és kijuttatják őket a tengerentúlra. Ezáltal értékes 'génrezervátum' alakul ki az USA-ban, amely az 1930-as évek legjobb egyedeiig vezethető vissza.

Persze, ahogy lehet, amikor lehet, itthon is folyik a munka. Az Országos Vizsla Club újraindítja a törzskönyvet és hozzáfog a fajta rekonstrukciójához. Az ismeretlen származású, de küllemileg és munkában is nagyon jó egyedeket az ismert származásúakkal párosítva újraépítik a fajtát. Ebben nagy segítséget jelentett az 1947-ben Gödöllőn létrehozott állami tenyésztelep is. Azonban, a szovjet típusú diktatúra keményedésével ez a fajta tevékenység lehetetlenné vált, az OVC - a többi társadalmi szervezethez hasonlóan - kénytelen volt beszüntetni működését. Újabb történelmi kataklizma, aminek szenvedő részese lett a vizsla (is).

Magyarországon 1956-ban Kende Mihály vezetésével újraalakult a MEOE, és 1963-ban sikerült tagsági viszonyát rendeznie az FCI-vel, amely 1966-ban elfogadta a magyar vizsla-standard módosítását - és bejegyezte új fajtaként a drótszőrű magyar vizslát. Ez a standard a modern állattenyésztési igényeknek megfelelő, részletes meghatározását adta a vizsla küllemének, tulajdonképpen nincs lényeges eltérés az akkori és a ma érvényben lévő fajtaleírás között. És - ami fajtánk vérszilárdságát, kialakultságát bizonyítja - nincs lényeges eltérés az 1920-as, 30-as években meghatározott vizsla-ideáltól sem.

A kutyás sport, és ezzel együtt a vizslázás is az 1960-as évek végén indult fejlődésnek - s ez a fellendülés napjainkig tart!

Csak röviden, a kiemelkedő évszámok:

1971, a Vadászati Világkiállítás - nemzetközi vizslaversennyel egybekötve

1980, a Vizslafajták Szakosztályának megalakulása, az első nemzetközi Vizslakonferencia

1981, az első Speciális Magyar Vizsla Verseny Siklóson.

1986, II. Spec. Magyar Vizsla Verseny, Szántód

1987, a MEOE-n belül önálló Magyar Vizsla Klub alakul

1989 - 2003 között évente van 'Spec. Magyar', ami nagyban hozzájárul a fajta 'munkakutya' karakterének, hírének javulásához.

1995, az első Hortobágy Kupa Vízi-Mezei Verseny

1998, első Magyar Vizsla Field Trial Európa Kupa

1999, Bugac: I. Magyar Vizslás Világtalálkozó

2004: II. Magyar Vizslás Világtalálkozó éve; a Magyarfajták Világtalálkozója legszebb kutyája magyar vizsla, és az első Vizsla Világbajnokság, amikor a kontinentális fajták versenyét egy magyar-vizsla csapat nyeri meg, egyéniben pedig 2. helyet szerez egy rövid szőrű vizsla!

Ezen évszámokban, eseményekben megmutatkozó töretlen fejlődés mögött komoly tenyésztői munka van. A hatvanas években indult a Hubertus, a Borvidéki, a Zagyvaparti, a Hortobágyhidi, majd a Mátai kennel, a hetvenes években a Kávai, Niklapusztai, Vadászfai, Csatárkai tenyészetek, a nyolcvanas évek elején a Pitypang, Kilátó-téri, Magor, Győrújfalvi, . és még sokan mások, akik a maguk munkájával és elképzeléseivel hozzájárultak nemzeti vizslafajtánk nagyszerűségéhez, sokoldalúságához. Jelentős hatást gyakorolt a tenyész-állományra, hogy a gazdasági-politikai változások adta lehetőségeket kihasználva az utóbbi évtized során újra 'találkoztak' a múlt század közepén különvált vérvonalak a hazai 'főfolyammal': jelentős angliai és amerikai egyedek, vérvonalak adódtak hozzá a hazai állományhoz, és a szlovákiai populációval is nagyarányú a keveredés. Ezen mozgások jelentős segítséget nyújtottak - nyújthatnak az itthoni állomány típushibáinak leküzdésében, a széles bázis megtartásán alapuló fejlesztésben.

Forrás: Füzesi Zsuzsa, Vizsla Híradó, 2006

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Fopud80

(Ofora64, 2019.01.02 18:39)

http://property.ning.com/profiles/blogs/keftab-250-mg-o-commander-sans-ordonnance-prix-de-keftab
http://dmoney.ru/38894/buy-galantamine-order-galantamine-and-reminyl-at-same-time
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/salbutamol-pas-cher-acheter-medicament-ventolin
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/blupill-100-mg-onde-comprar-entrega-24-horas-no-brasil
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-zyad-menor-pre-o-na-internet
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/zyrtec-5mg-comprar-sin-receta-de-forma-segura-comprar-cetirizine
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-andrax-tadalafil-40-mg-sin
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/erecsil-order-online-how-to-buy-sildenafil-citrate-no-need
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/venlafaxine-37-5mg-comprar-en-farmacia-online-con-seguridad
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/lovex-pharmacie-achat-rapide-lovex-en-vente-libre-en-france
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-prilo-gen-rico-e-quanto-custa-no-brasil
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/erilin-130mg-buy-buying-erilin-indian-online
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/ciavor-20-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-en-farmacia-online
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-adagrin-sildenafil-citrate
http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/lubagra-50mg-buy-no-rx-where-can-i-order-sildenafil-citrate-in
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-ravana-no-prescription-ravana-legal-no-prescription-cheap
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/venlafaxine-comprar-en-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis-estados
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-h-for-60-mg-gen-rico-melhor-pre-o-internet-brasil
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/purchase-low-price-vistagra-130-mg-online-cheap-vistagra-france
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-segurex-sildenafil-citrate-con
http://brooklynne.net/profiles/blogs/achat-discrete-avengra-sildenafil-citrate-sildenafil-citrate
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/n-gra-buy-online-buying-n-gra-on-line-is-it-safe
http://amusecandy.com/blogs/post/431456
http://webclub.allpix.net.ee/groupware/blogs/post/33419
http://wu-world.com/profiles/blogs/order-spironolactone-no-prescription-where-to-order-aldactone
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/bimat-bimatoprost-donde-comprar-sin-receta-barato
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-napifit-al-mejor-precio-venezuela

Bequd60

(Unana56, 2019.01.02 15:30)

http://dmoney.ru/38608/sildenafil-colombia-comprar-sildenafil-citrate-generico
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-expit-sildenafil-citrate-sin-receta-de
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-sildenafilo-120mg-online-where-to-purchase
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/wavegra-150mg-order-how-can-i-order-sildenafil-citrate-in
http://medioteca.com.ar/blogs/post/15858
http://opencu.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-sildenafil-dapoxetine-100-60mg
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/commander-pilule-viagra-sildenafil-citrate-130-mg-generique-moins
http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/tadil-tadalafil-40mg-bas-prix-et-securise-acheter-tadil-forum
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/order-micronase-5mg-where-can-i-purchase-glyburide-no
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/desmopressina-comprar-gen-rico-urgente-portugal
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cianeo-tadalafil-gen-rico-barato-na
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-placidum-sildenafil-citrate-120mg
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/newbigra-150mg-buy-without-prescription-buy-newbigra-from-online
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/comprar-fluconazol-diflucan-150-mg-gen-rico-com-garantia-brasil
http://ggwadvice.com//index.php?qa=53797&qa_1=achat-rapide-zyprexa-prix-du-zyprexa-10mg-cpr4
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/order-discount-zovirax-800mg-online-where-to-buy-generic-zovirax
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/regalis-en-ligne-bon-marche-achat-visa-vente-de-tadalafil-en
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/tadonis-tadalafil-10mg-comprar-gen-rico-n-o-precisa-receita-m
http://soruanaliz.com/index.php/19176/comprar-gen%C3%A9rico-blupill-rapido-internet-rep%C3%BAblica-federativa
http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-dali-gen-rico-frete-gr-tis-qual-o-pre-o-do
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/buy-alsigra-150-mg-alsigra-cheap-canadian-pharmacy
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/buy-maxolon-10mg-online-order-real-maxolon-online
http://www.gorelations.com/blogs/5223/40101/comprar-refren-130-mg-de-confianza-pela-net-brasil
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/onde-comprar-tada-tadalafil-gen-rico-envio-rapido-rep-blica
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/seler-200mg-order-seler-buy-malaysia-sale
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viagra-sin-receta-urgente
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-adcirca-gen-rico-envio-rapido-pela-internet
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-tadlis-20-mg-sin-receta-online-uruguay

Gated21

(Ozuto00, 2019.01.02 01:07)

http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-silnor-fiable-per
http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/nyte-sildenafil-citrate-150mg-en-ligne-commander-paiement-visa
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-amiloride-5mg-mas-barato-usa
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-generico-forzak-150-mg-sin-receta-en-l-nea-el-salvador
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/order-zofron-4-mg-safely-buy-zofron-online-canadian-ondansetron
http://snopeczek.hekko.pl/229885/seguro-comprar-tamoxifeno-20mg-generico-pela-internet-brasil
http://socialchangesa.com/blogs/post/41137
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/buy-discount-vigradina-150-mg-vigradina-130mg-buy-online-no
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/sildegra-200mg-o-en-commander-sildegra-generique-130mg-pas-cher
http://bioimagingcore.be/q2a/48773/acheter-gladium-sildenafil-citrate-securise-comprim%26%23233
https://madbuddy.club/blogs/post/15719
http://www.facecool.com/profiles/blogs/achat-securise-lamprene-clofazimine-prix-du-clofazimine-en
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/o-commander-en-ligne-aphrodil-sildenafil-citrate-prix-acheter
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=68206&qa_1=metformina-comprar-honduras-comprar-metformina-aut%26%23233
http://opencu.com/profiles/blogs/onde-comprar-ciavor-tadalafil-20mg-gen-rico-melhor-pre-o-m-dia-de
http://explicitty.com/blogs/2190/36909/comprar-adcirca-40-mg-generico-barato-brasil
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/sollevare-comprar-gen-rico-menor-pre-o-rep-blica-federativa-do
http://foodtube.net/profiles/blogs/achat-de-lerk-sildenafil-citrate-50-mg-en-ligne-bon-prix-visa
http://opencu.com/profiles/blogs/buy-discount-ticlid-250-mg-ticlid-with-ticlopidine-order-online
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/dali-tadalafil-40mg-onde-comprar-sem-prescri-o-brasil-pre-o
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/tada-20-mg-onde-comprar-envio-urgente-online-rep-blica-portuguesa
https://www.olliesmusic.com/blog/27797/oР“в„–-commander-du-metformin-1000-mg-en-ligne-pas-cher-glucophage-xr-generique/
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/cheap-v-gra-100mg-order-online-buy-generic-v-gra-yahoo
http://opencu.com/profiles/blogs/ciavor-40mg-onde-comprar-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica
http://jaktlumaczyc.pl/68741/farmacia-comprar-remontal-urgente-comprar-remontal-farmacia
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-hidroxicina-10mg-de-forma-segura-ecuador
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-anastrozol-con-seguridad-chile-arimidex

Uhosi70

(Lidog77, 2018.12.31 14:03)

http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/vigoran-puedo-comprar-de-calidad-chile
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-enagra-sin-receta-r-pido-argentina
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/75726
http://jaktlumaczyc.pl/71433/lioresal-achat-baisse-prix-lioresal-pas-cher-acheter
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/zydalis-tadalafil-sur-le-net-baisse-prix-commander-prix-tadalafil
http://www.facecool.com/profiles/blogs/sildava-sildenafil-citrate-como-comprar-sin-receta-urgente
http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/97935
http://lifestir.net/blogs/post/73588
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/order-raloxifene-60mg-cheap-raloxifene-discount-buy
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/amiloride-5mg-order-no-prescription-how-can-i-buy-frumil-no
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/comprar-adcirca-tadalafil-gen-rico-de-confianza-no-brasil-quiero
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-vigorama-sildenafil-citrate-100-mg-sin-receta-al
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/order-lorbinafil-where-can-i-purchase-sildenafil-citrate-no
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/88/12124/wavegra-sildenafil-citrate-50mg-comprar-de-forma-segura
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-salinil-nouveau-sildenafil-citrate-generique
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/sildenaxyl-sildenafil-citrate-25-mg-au-rabais-en-ligne-sildenaxyl
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/talefil-buy-no-rx-buy-talefil-pills-net
https://bemysoul.com/blogs/post/11759
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/53052#sthash.RPt0MREF.tRW7iIlP.dpbs
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-en-ligne-cialysin-bas-prix-tadalafil-ordonnance

скачать fifa

(propicwen, 2018.12.30 16:09)

По моему мнению Вы ошибаетесь. Давайте обсудим.

---
Я думаю, что Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM. скачать фифа, скачать фифа а также <a href=http://15fifa.ru/>fifa официальный сайт</a> скачать фифа

Rejec89

(Qipaq25, 2018.12.30 05:09)

http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/glibenclamide-o-achat-micronase-moins-cher-france
https://ikriate.me/blogs/801/16266/farmacia-online-donde-comprar-generico-sovaldi-sin-receta-pago
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-re-zoom-tadalafil-40-mg-urgente
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/aciclovir-400mg-como-posso-comprar-gen-rico-urgente
http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-generico-lubagra-sin-receta-con-seguridad-usa-sildenafil
http://wu-world.com/profiles/blogs/erosfil-sildenafil-citrate-50-mg-livraison-gratuit-pas-cher-ou
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-edegra-sildenafil-citrate
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/super-o-sildenafil-citrate-120mg-donde-puedo-comprar-sin-receta
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-getgo-10mg-livraison-tadalafil-en-24h
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/wagra-sildenafil-citrate-120-mg-como-comprar-entrega-r-pida-us
http://flirtfinder4u.com/blogs/post/21802
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/veega-130-mg-comprar-de-calidad-uruguay-comprar-sildenafil
http://vaal-online.co.za/blogs/post/29070
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/sollevare-sildenafil-citrate-120mg-onde-comprar-mais-barato-pela
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-norgestimate-4
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-gen-rico-vasifil-sem-receita-medica-online-brasil
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-orlistat-60-mg-sin-receta
https://bemysoul.com/blogs/post/11671
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/cheap-circulass-rapid-200-mg-buy-online-how-to-order-sildenafil
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/buy-discount-cialis-10mg-cialis-20mg-14-tablet
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/rivgra-200-mg-moins-cher-sur-le-net-rivgra-generique-livraison
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/viridil-como-comprar-con-seguridad-costa-rica
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/detrol-la-tolterodine-4mg-comprar-online-guatemala
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/viasin-150mg-order-cheap-can-i-buy-sildenafil-citrate-cheap
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/diclofenaco-como-puedo-comprar-sin-receta-fiable-argentina-que
http://jaktlumaczyc.pl/70668/discount-viagra-25mg-order-online-where-buy-viagra-malaysia
http://bricolocal.com/profiles/blogs/tagil-40-mg-sur-le-net-au-rabais-achat-avec-visa-pharmacie
http://answers.codelair.com/22121/ordenar-lubagra-sildenafil-citrate-segura-estados-unidos
http://social.leembe.com/blogs/post/40528

zegmera

(escalit, 2018.12.29 00:36)

<a href=http://www.buyessayxus.com/#>http://buyessayxus.com</a>

Oleye21

(Imoce08, 2018.12.28 07:18)

https://bruiseddollyy.tumblr.com https://horngryinberlin.tumblr.com https://babyggirl98.tumblr.com https://teenag3cannibal-blog-blog.tumblr.com https://small-joyss.tumblr.com https://outcvst-kid.tumblr.com https://saudihyper.tumblr.com https://valacyclovir-500mg-order-online.tumblr.com https://enlighttheground.tumblr.com https://flow3r-b0y.tumblr.com https://infinito-particular22.tumblr.com

Efuxu34

(Juzeg85, 2018.12.27 22:24)

https://meanslappy.tumblr.com
https://manberpigg.tumblr.com
https://jousestroked.tumblr.com
https://ajkadon-a-nevetesem.tumblr.com
https://urbanparadise.tumblr.com
https://thickgoku.tumblr.com
https://mar-27.tumblr.com
https://infinito-particular22.tumblr.com
https://themaynards624.tumblr.com
https://nightcore765.tumblr.com
https://rkimzi.tumblr.com
https://bi-ravenclxw.tumblr.com
https://oxyt0cln.tumblr.com
https://garotaaapaixonada.tumblr.com
https://hold-on-to-memories.tumblr.com
https://honeyhoneyxo.tumblr.com

Подними настроение и продли свою жизнь!

(RishanniUnwig, 2018.12.27 07:08)

Посети хехешный паблик вк https://vk.com/Vash_Pozitiv
Улучши свой настрой – ты будешь в восторге.

Lotit54

(Aciyu13, 2018.12.26 11:19)

https://outcvst-kid.tumblr.com
https://hijo-cama-menta-sien.tumblr.com
https://daisydaehwi.tumblr.com
https://algoll.tumblr.com
https://unachispaesuficiente.tumblr.com
https://noisett-e.tumblr.com
https://saudihyper.tumblr.com
https://jousestroked.tumblr.com
https://hsseniorstudyblr.tumblr.com
https://poeir4cosmica.tumblr.com
https://viel-liebe.tumblr.com
https://erwtamoyagiatreute.tumblr.com

Yemul35

(Dafin03, 2018.12.24 20:54)

http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-warfarin-y-pagar-con-visa
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/341108
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/puis-je-acheter-bicalutamide-bicalutamide-50-prix-en-belgique
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/nyte-buy-no-rx-buy-nyte-strips
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-effexor-xr-venlafaxine-con-garantia-paraguay-se
http://webclub.allpix.net.ee/groupware/blogs/post/24164
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/buy-andros-120mg-cheap-fastest-andros-delivery
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/aldactone-spironolactone-o-achat-aldactone-g-n-rique-pharmacie
http://foodtube.net/profiles/blogs/verdafil-150mg-vrai-acheter-paiement-visa-peut-on-acheter-du
http://bricolocal.com/profiles/blogs/afilta-10-mg-en-ligne-bas-prix-commander-avec-mastercard-afilta
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/dejavu-120mg-onde-comprar-pela-internet
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-achat-sildenafila-sildenafil-citrate-achat-de
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/order-vitarfil-online-where-to-buy-sildenafil-citrate-quick
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/zyad-onde-comprar-entrega-48h-online-zyad-gen-rico-estados-unidos
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/cheap-filfire-100mg-order-online-where-to-order-sildenafil
http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/97859
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/erasilton-120-mg-vrai-baisse-prix-commander-generique-du
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/337733
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/prevacid-generique-en-ligne-acheter-rapide-commander-lansoprazole
http://explicitty.com/blogs/2103/36621/order-melatonin-3mg-safely-where-to-buy-meloset-safely-online
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cialestine-20mg-sin-receta-de-forma
http://bricolocal.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-zient-ezetimibe-sin-receta-con-visa-reino
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/viagra-buy-without-rx-viagra-to-buy-over-the-counter
http://brooklynne.net/profiles/blogs/dapoxetine-sans-ordonnance-sur-internet-acheter-priligy-30-en

The largest Android apps of 2018

(GooglemCer, 2018.12.24 19:16)

Google has on not at home with its picks through despite the top <a href=http://888google.com>google</a> Android apps of the year and its choices influence surprise you.

The suite published its end-of-year lists highlighting the most skilfully of Google Gambol, and it rewarded language-learning app Drops with its crown honor.

toperectiledysfunctionpills.com

(erectile enhancement pills, 2018.12.23 10:51)

soma erectile dysfunction <a href=http://toperectiledysfunctionpills.com>ed drugs list</a>, erectile surgery <a href=http://toperectiledysfunctionpills.com/>best erectile dysfunction pills online</a>.<a href=http://bit.ly/2Jp5Ztt>which erectile dysfunction pills work</a>
<a href=http://bit.ly/2Jp3Aiv>erectile tissue in the nose</a>
<a href=http://bit.ly/2JmtanX>erectile tissue location</a>
<a href=http://bit.ly/2HLi2nt>top erectile strength products</a>
<a href=http://bit.ly/2JlGvwU>best erectile dysfunction meds</a>
<a href=http://bit.ly/2HtqDYN>erectile pills without side effects</a>
<a href=http://bit.ly/2qUNdmL>erectile jelly</a>
<a href=http://bit.ly/2Hqvtpz>erectile pump implant</a>
<a href=http://bit.ly/2qTuo3o>erectile natural remedies</a>
<a href=http://bit.ly/2HraW4n>which erectile dysfunction drugs work best</a>

Download Showbox APK for Windows

(Showwaync, 2018.12.22 02:46)

Btw, looking for the best app to watch free movies on your Android phone? Then your should check Showbox APK. This is the most famous app today that has a big library of tv shows and films. This app is also available for Windows users. But your need to download it first to enjoy free shows <a href=http://showbox-all.com>Showbox download on PC</a>

sloggi langa ben

(sloggi langa ben, 2018.12.21 20:46)


I feel this is one of the most important information for me. And i am glad studying your article. However want to commentary on some basic things, The web site taste is perfect, the articles is in point of fact excellent : D. Excellent process, cheers
sloggi langa ben http://holidaytoyou.se/beautiful-skin/sloggi-lnga-ben.php

BabloPridi 326335247

(BabloPridi, 2018.12.21 19:00)

http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/escitalopram-5mg-order-safely-how-to-order-lexapro-in-verified
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-kamagra-soft-sildenafil-citrate-urgente
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-videnfil-gen-rico-de-forma-segura-online-no
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-tagil-tadalafil-de-confianza-usa
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-suvvia-gen-rico-mais-barato-via-internet
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/verasal-como-puedo-comprar-sin-receta-online-honduras-verapamil
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/comprar-tagil-pago-mastercard-rep-blica-del-ecuador

fapmydick

(NickP_Tor, 2018.12.20 12:14)


Consciousness consists of meridians of quantum energy. “Quantum” means an invocation of the life-affirming. Hope is a constant. By invocation, we reflect.
https://fapmydick.com/videos/74475/riley-really-hot/

Dihim28

(Qizul88, 2018.12.19 08:36)

http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/cetirizine-bas-prix-prix-zyrtec-pharmacie-belgique http://bricolocal.com/profiles/blogs/o-commander-du-sildenafilum-en-ligne-sildenafilum-paiement-a-la http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/siafil-o-en-commander-en-ligne-ou-trouver-du-siafil-a-toulouse http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-sildara-sildenafil-citrate-gen-rico-sem-receita-medica http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-comprar-sem-receita-medica-rep-blica-portuguesa https://23bestcity.de/blogs/post/60596 http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-virineo-50mg-sem-receita-brasil http://snopeczek.hekko.pl/230007/carbidopa-levodopa-sinemet-comprar-desconto-internet-brasil http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/order-viara-online-can-i-purchase-sildenafil-citrate-in-approved http://answers.codelair.com/21636/site-seguro-comprar-gen%C3%A9rico-entrega-r%C3%A1pida-online-brasil http://share.nm-pro.in/blogs/post/103674#sthash.UsCgvgS1.h3YjnHDn.dpbs http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/lubagra-sildenafil-citrate-50-mg-moins-cher-internet-securise http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/tretinoin-025mg-como-comprar-r-pido-espa-a-retin-a-precio-mas http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-a-la-orden-betametasona-clotrimazol-10-mg-con-garantia

escalit

(zegmera, 2018.12.18 20:18)

<a href="http://www.mydrusja.eu/">www.mydrusja.eu</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Következő »