Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A fajta története

Túl a ma divatos historizáláson, miért fontos ez nekünk, mai tenyésztőknek?

Az utóbbi évtizedek során, miközben a kutyatenyésztés és a különféle kutyás sportok lassan tömegszórakozássá váltak, lassan megmutatkoznak az árnyoldalak is. Egyre több fajtában jelentkeznek degeneratív jelek, egyre több betegség, temperamentumbéli hiányosság jelenik meg. Amelyek persze a tartás és kezelésmód hiányosságai is lehetnek, de nem kerülhető el a kérdés: vajon a tenyésztés során történt-e valami súlyos vagy végzetes hiba?

Intő jel, hogy egyre több fajtánál jelentkeznek kisebb-nagyobb problémák.

Vajon a mi fajtánk, a magyar vizsla, nem, vagy ha igen, mennyire veszélyeztetett?

Ez az a kérdés, melyre a válasz egyik fele a fajtatörténetben keresendő!

A modern populációgenetikai ismeretek tudatában az FCI tenyésztési szabályzata is jelentős tényezőként kezeli a genetikai sokféleség, az egészségesség megőrzését. De beszélhetünk-e genetikai sokféleségről, ha egy fajta a közelmúltból (és az evolúció óráján egy évszázad egy pillanat csupán), csupán néhány egyedtől származtatható?

Mi a helyzet a magyar vizslával?

Ebben a megvilágításban igen jelentős tény, hogy fajtánk őshonos, natív fajta, amelynek ősei bizonyítottan a maihoz hasonló formában jelen voltak honfoglaló őseink portyáin, eredményesebbé tették vadászatukat, akár sólyommal (turullal.), akár íjjal ejtették el zsákmányukat. Bár már a vándorláskori régészeti leletek, tarsolyfedők, tegezborító lemezek is ábrázolnak vadászkutyát, talán a legelső vizsla jellegű kutya-ábra a Codex Albensis (XII. szd) lapszélre vetett rajza egy nyulat álló (?) kutyáról, akiben a mai szemlélő is felfedezi a vizslát.

Persze ebben az időben valószínűleg még nem vált élesen külön a kopó és a vizsla, sem tenyésztését, sem funkcióját tekintve, azonban a vizsla szó, kutyára vonatkoztatva, szerepel a Besztercei szójegyzékben (1395?), ami a fajta / vadászati használati mód önálló meglétére utal.

A középkorban a vadászat szigorúan főúri kiváltság volt (emlékszünk Tiborc panaszára a Bánk bánban), s ezzel együtt a kutyatenyésztés is. Fejedelmi ajándéknak számított egy jó 'fyrjre való wyzla' (levél 1515-ből). Ősi nemesi családjaink közül nem egy volt szenvedélyes vadász, és ezek közül sokan tenyésztettek vizslákat, például a Zayok, Batthyányak, Nádasdyak, Komlóssyak.

Valószínűleg a fajta első jelentős 'génimportja' a török hódoltság alatt bekerült török és arab kopók, agarak (sloughi) révén jött létre.

A vizslák gyakorlati jelentősége a XVIII. században, a lőfegyverek elterjedésével nőtt meg. Érdekességként megemlítem, hogy feltételezhetően már a XVIII. században eljutott a vizsla Angliába. A Morvaországból származó angol festő, Francis Sartorius egyik festményén egy sárga, egyértelműen vizsla jellegű, fehér jegyes kutya szerepel, mint vadászkutya. Talán morva ősei vitték magukkal Angliába, ahol továbbtenyésztették.

A XIX. században a Felvidéken, Dunántúlon, Szabolcs és Bihar megyékben volt elterjedt a vizsla.

A fajta történetének talán első töréspontja a XIX. század második felében következett be. Ugyanis a Szabadságharc leverése után, a megszorító rendelkezések részeként egy 1853-as rendelet megváltoztatta a vadászati jogot: külön kérvényezni kellett azt az osztrák hatóságoktól. Természetesen az igazi hazafiak ezt nem tették meg. Viszont vadászkutyát sem tarthatott, akinek nem volt vadászati engedélye, így a Szabadságharcot követő véres megtorlás kutyaáldozatai lettek a magyar vizslák. Az osztrákbarát, tehát vadászó urak értelemszerűen siettek német és angol fajtákat importálni: újabb 'génimport', hiszen ezek nyilván keveredtek a magyar vizslákkal. Ne felejtsük el, hogy akkoriban (és korábban) a magyar állattenyésztési kultúra nem volt törzskönyv, származás-centrikus, sokkal inkább beszélhetünk állomány-szelekcióról. Csak azokat az egyedeket tartották meg, akik magas szinten megfeleltek a használati követelményeknek, és akik kellően életerősek is voltak, azok szaporodtak csak. Egy-egy kiváló egyednek viszont nagy híre és becsülete volt, utódai messze helyekre eljutottak, gondoskodva a faj(ta) egységes fejlődéséről. Érdekes, hogy pl. Franciaországban a vizsláknak, Nagy-Britanniában a terriereknek rengeteg tájfajtája alakult ki, a magyar kutyafajták között ez a jelenség szinte ismeretlen.

A mai értelemben vett kutyatenyésztés világszerte az 1860-as években lendült fel, vált igazán 'tömegsporttá', persze a kor társadalmi viszonyainak megfelelően. A lótenyésztés, lósport után a kutyás sportok is hamar megjelenten nálunk: 1882-ben már 'Vizsla mezőnyversenyt' tartottak - 1886-ban az egyik győztes Linda , ifj. Tulok János " pedigré nélküli világossárga szukája" lett.

Ez a korszak volt tehát az angol és német vizslákkal való cseppvér-keresztezés időszaka fajtánk történetében. Nagy szerencsénk, hogy akkoriban igazán kiváló angol vizslák kerültek az országba, így ez a vérkeresztezés valószínűleg pozitív hatású volt.

" . A sárga vizsláról van szó, melyből nagyapám házánál gyerekkoromban pár kölyök állandóan ott lábatlankodott a udvaron s melyből a legtöbb falusi kúrián akadt egy-egy. Azóta számuk megkevesbedett, sőt mondhatnám, az egész faj kiveszett. E faj sem színben, sem jellegben nem volt kiegyenlítve. Csontban könnyű volt valamennyi, pointerre emlékeztető fülekkel. Voltak köztük jóval magasabbak is és akadt spániel nagyságú is. Színük a világos zsemlyesárgától a haragos vörösig minden árnyalatban változott. De a kitenyésztett faj mellett bizonyít nagy tanulékonyságuk is, illetve az, hogy mindaz, amit egy vizslától várunk, már velük született."- írta Thuróczi Tibor a Nimród hasábjain 1916-ban .

Ez a cikk lett a magyar vizsla modern korszakának elindítója. Ekkor kezdődött az a munka, amely a tudományos értelemben vett vizslatenyésztés 1920-as megindításához vezetett. Miközben az ország létezése talán egyik legnagyobb kataklizmáját élte át, a vizslát megmentette és átvezette a jövőbe egy maroknyi, remek állattenyésztő szakemberek által irányított csapat. 11 egyeddel indult a törzskönyv, de szakmai bölcsességüket mutatja, hogy nem zárták le a regisztert, hanem a későbbiekben folytatták a fellelt, megfelelő munka és küllemi tulajdonságokat mutató egyedek tenyésztésbe vonását. Így sikerült elérni, hogy a lehetőségekhez képest széles genetikai alapokról indulhasson a fajta.

A vizsla munkatulajdonságait az alábbiak szerint jellemezték:" ... az összes vizslafajták között a legengedelmesebb és legtanulékonyabb ... igen szépen tartja a relációt ... feltétlen engedelmességének tudható be, hogy olyan szélesen keres, amint akarjuk ... alig van magyar vizsla, amelyiket kényszeríteni kell az apportírozásra ... csapázás tekintetében, véreb eredeténél fogva, valóságos mester." (Csizmadia Gyula) A munkakövetelményeket az 1936-ban elfogadott Versenyszabályzat rögzítette.

Az első nagy tenyészetek a Végvári, a Gyöngyöspusztai, a Kaposi, majd a Hévizi kennelek voltak. A céltudatos és szakszerű tenyésztői munka meghozta a gyümölcsét. Az OVC által szervezett versenyeken és kiállításokon egyre több magyar vizsla szerepelt eredményesen. Hadd említsük név szerint Potoczki Dezső Fricijét 1918-ból, Bába Károly Végvári Betyárját 1931-ből, Dús Jenő Katiját 1942-ből. A kor híres, külföldön is elismert vizsla-kiképzői, például Félix Endre, Ötvös Balázs sokat tettek a fajta népszerűsítéséért.

Tehát megállapíthatjuk, hogy - köszönhetően a sokszázados kemény szelekciónak és az alapítók szakértelmének - fajtánk, amikor 1936-ban belépett a világ nemzetközileg elismert kutyafajtáinak körébe, kiváló genetikai alapokkal rendelkező, egészséges, vérszilárd és megfelelő állománnyal rendelkező 'újdonság' volt.

Sajnos nagyon hamar bekövetkezett az újabb törésvonal, nem csak az ország, hanem fajtánk életében is. 1944-45 kataklizmái alatt a vizsla törzskönyv megsemmisült, a tenyészetek szétzilálódtak, emberek-kutyák ki tudja, hová tűntek.

Ezen véres évek után a fajta szétszóródik a világban. Egyesek, pl. gr. Mihályi Erzsébet szinte csak kedvenc kutyáját viszi magával az emigrációba. A fajta nagy szerencséjére viszonylag jelentős és nagyon jó minőségű állomány kerül az USA-ba, szinte hivatalosan folyik az amerikaiak részéről a vizsla felkutató és mentő akció, először Olaszországból kerül ki kutya, majd Jugoszlávia és Csehszlovákia területén is igyekeznek felkutatni kiváló egyedeket, és kijuttatják őket a tengerentúlra. Ezáltal értékes 'génrezervátum' alakul ki az USA-ban, amely az 1930-as évek legjobb egyedeiig vezethető vissza.

Persze, ahogy lehet, amikor lehet, itthon is folyik a munka. Az Országos Vizsla Club újraindítja a törzskönyvet és hozzáfog a fajta rekonstrukciójához. Az ismeretlen származású, de küllemileg és munkában is nagyon jó egyedeket az ismert származásúakkal párosítva újraépítik a fajtát. Ebben nagy segítséget jelentett az 1947-ben Gödöllőn létrehozott állami tenyésztelep is. Azonban, a szovjet típusú diktatúra keményedésével ez a fajta tevékenység lehetetlenné vált, az OVC - a többi társadalmi szervezethez hasonlóan - kénytelen volt beszüntetni működését. Újabb történelmi kataklizma, aminek szenvedő részese lett a vizsla (is).

Magyarországon 1956-ban Kende Mihály vezetésével újraalakult a MEOE, és 1963-ban sikerült tagsági viszonyát rendeznie az FCI-vel, amely 1966-ban elfogadta a magyar vizsla-standard módosítását - és bejegyezte új fajtaként a drótszőrű magyar vizslát. Ez a standard a modern állattenyésztési igényeknek megfelelő, részletes meghatározását adta a vizsla küllemének, tulajdonképpen nincs lényeges eltérés az akkori és a ma érvényben lévő fajtaleírás között. És - ami fajtánk vérszilárdságát, kialakultságát bizonyítja - nincs lényeges eltérés az 1920-as, 30-as években meghatározott vizsla-ideáltól sem.

A kutyás sport, és ezzel együtt a vizslázás is az 1960-as évek végén indult fejlődésnek - s ez a fellendülés napjainkig tart!

Csak röviden, a kiemelkedő évszámok:

1971, a Vadászati Világkiállítás - nemzetközi vizslaversennyel egybekötve

1980, a Vizslafajták Szakosztályának megalakulása, az első nemzetközi Vizslakonferencia

1981, az első Speciális Magyar Vizsla Verseny Siklóson.

1986, II. Spec. Magyar Vizsla Verseny, Szántód

1987, a MEOE-n belül önálló Magyar Vizsla Klub alakul

1989 - 2003 között évente van 'Spec. Magyar', ami nagyban hozzájárul a fajta 'munkakutya' karakterének, hírének javulásához.

1995, az első Hortobágy Kupa Vízi-Mezei Verseny

1998, első Magyar Vizsla Field Trial Európa Kupa

1999, Bugac: I. Magyar Vizslás Világtalálkozó

2004: II. Magyar Vizslás Világtalálkozó éve; a Magyarfajták Világtalálkozója legszebb kutyája magyar vizsla, és az első Vizsla Világbajnokság, amikor a kontinentális fajták versenyét egy magyar-vizsla csapat nyeri meg, egyéniben pedig 2. helyet szerez egy rövid szőrű vizsla!

Ezen évszámokban, eseményekben megmutatkozó töretlen fejlődés mögött komoly tenyésztői munka van. A hatvanas években indult a Hubertus, a Borvidéki, a Zagyvaparti, a Hortobágyhidi, majd a Mátai kennel, a hetvenes években a Kávai, Niklapusztai, Vadászfai, Csatárkai tenyészetek, a nyolcvanas évek elején a Pitypang, Kilátó-téri, Magor, Győrújfalvi, . és még sokan mások, akik a maguk munkájával és elképzeléseivel hozzájárultak nemzeti vizslafajtánk nagyszerűségéhez, sokoldalúságához. Jelentős hatást gyakorolt a tenyész-állományra, hogy a gazdasági-politikai változások adta lehetőségeket kihasználva az utóbbi évtized során újra 'találkoztak' a múlt század közepén különvált vérvonalak a hazai 'főfolyammal': jelentős angliai és amerikai egyedek, vérvonalak adódtak hozzá a hazai állományhoz, és a szlovákiai populációval is nagyarányú a keveredés. Ezen mozgások jelentős segítséget nyújtottak - nyújthatnak az itthoni állomány típushibáinak leküzdésében, a széles bázis megtartásán alapuló fejlesztésben.

Forrás: Füzesi Zsuzsa, Vizsla Híradó, 2006

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cicam58

(Givaz79, 2019.04.07 02:13)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/commander-pilule-venlafaxine-sur-internet-bas-prix-livraison-72h
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-pyridium-phenazopyridine-200-mg-pre-o
http://brooklynne.net/profiles/blogs/orlistat-60-mg-comprar-sin-receta-barato
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/lincomicina-comprar-en-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/avanafilo-50-mg-donde-comprar-sin-receta-env-o-gratis-andorra
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/glicobase-25mg-bas-prix-sur-internet-o-acheter-glicobase-au
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/kaufen-sie-yasmin-ohne-rezept-schnell
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vigorplus-r-pido-ecuador
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-ivermectina-sin-receta-online-estado
https://whanswerz.com/11271/naltrexona-comprar-una-farmacia-linea-sin-gastos-envio-chile
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-arcoxia-etoricoxib-60mg-1
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/inderal-la-propranolol-comprar-sin-receta-ahora-rep-blica-del
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/wie-kann-ich-generisches-cilostazol-ohne-rezept-in-der-online
http://answers.codelair.com/42836/farmacia-online-comprar-amoxicilina-clavulanico-confianza
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-aripiprazol-sin-receta-r
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-astelin-10mg-sin-receta-fiable-per-comprar
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/bicalutamide-50-mg-o-commander-baisse-prix-comment-acheter
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-clomipramine-sin-receta-en-l-nea
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-latanoprost-2-5-mg-en-pharmacie-achat-xalatan-2-5
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-amoxapina-50-mg-sin-receta-ahora
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/raloxifeno-60-mg-comprar-on-line
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-telmisartan-env-o-r-pido
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-etodolaco-200mg-menor-pre-o
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/glipizida-5-mg-donde-comprar-con-visa-uruguay-como-comprar

Vujan71

(Ihuxa58, 2019.04.07 01:10)

http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-tiotropio-sin-receta-de-confianza-comprar
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-raffolutil-mas-barato
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/escitalopram-20-mg-sans-ordonnance-commander-acheter-du
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-norethindrone-acetate-ahora
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-indinavir-sulfate-400mg-sicher
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-synvomin-25-mg-sin-receta-buen
http://www.facecool.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-pawar-tadalafil-60mg-achat-pawar-inde
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-lamivudina-sin-receta
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/acarbosa-25-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/achat-de-valacyclovir-commander-du-valtrex-sans-ordonnance
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/trimethoprime-sur-le-net-bas-prix-commander-sans-ordonnance
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/exelon-sans-ordonnance-commander-en-ligne-2019-pharmacie
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ofloxacine-300mg-fiable-m-xico
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-amoxicilina-250mg-en-l-nea-us
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=83102&qa_1=realizar-acetazolamida-ecuador-comprar-internet-farmacia
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/fluvoxamine-50mg-puedo-comprar-env-o-r-pido-fluvoxamine-100-mg
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/discount-rizact-5mg-buy-online-order-rizact-by-mail
http://showmeanswer.com/index.php?qa=48381&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-bisoprolol-barato-comprar
https://madbuddy.club/blogs/post/41510
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-fluvoxamine-entrega-r
http://wu-world.com/profiles/blogs/o-commander-ziprasidone-sur-internet-moins-cher-sans-ordonnance
http://www.facecool.com/profiles/blogs/meclizina-meclizine-como-posso-comprar-gen-rico-envio-urgente
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-finacilen-nimodipine-30mg-sin
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-avanafil-bas-prix-2019-stendra-prix-au-canada
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-aciclovir-200-mg-gen-rico-barato-brasil

Xoroj19

(Esabu79, 2019.04.07 00:52)

http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-atomoxetina-entrega-r-pida-bolivia http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-zotrix-8mg-r-pido-per http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/depo-clinovir-moins-cher-sur-le-net-depo-clinovir-pour-femme http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-rabeprazol-10-mg-sin-receta-de http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/comprar-enalapril-20-mg-sin-receta-por-internet-uruguay-puedo http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/buy-novoprotect-10-mg-cheap-buy-real-novoprotect-online-no http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-biaxin-clarithromycin-buen-precio http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/tinidazole-500-mg-kaufen-in-der-online-apotheke-ohne http://www.prds66.fr/profiles/blogs/amiloride-sur-le-net-bon-prix-commander-acheter-frumil-en-ligne http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/effexor-75-mg-comprar-com-desconto-na-internet-rep-blica http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/spironolactone-25mg-sans-ordonnance-commander-acheter https://madbuddy.club/blogs/post/38032 http://wu-world.com/profiles/blogs/clofazimina-comprar-en-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-commander-hydroxyzine-25mg-site-pour-commander http://whazzup-u.com/profiles/blogs/amlodipina-comprar-en-internet http://dmoney.ru/55344/clindamicina-farmacia-venezuela-comprar-clindamicina-requiere http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-commander-exerdya-40mg-acheter-exerdya-france http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/aristocort-triamcinolone-o-acheter-sans-ordonnance-acheter-du http://brooklynne.net/profiles/blogs/aldactone-spironolactone-donde-comprar-con-garantia-per http://whazzup-u.com/profiles/blogs/crestor-como-comprar-ahora-guatemala http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-verapamil-sin-receta-de-calidad-rep http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/acheter-promethazine-en-ligne-site-fiable-acheter-promethazine

Iduhu30

(Madav60, 2019.04.06 23:56)

http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/87978
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/symmetrel-amantadine-comprar-com-frete-gr-tis-online-no-brasil
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-sildenafil-dapoxetine-con
http://www.facecool.com/profiles/blogs/peut-on-acheter-flibanserine-100-mg-flibanserin-naturel-en-ligne
https://whanswerz.com/12080/sildenafil-citrate-securise-sildenafil-citrate-pharmacie
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/nevirapin-kaufen-ohne-rezept-online-apotheke-schweiz-wo-viramune
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-viagra-130mg-prix-du-viagra
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/377051
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dutasterida-0-5mg-sin-1
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/tamsulosina-flomax-como-comprar-menor-pre-o-on-line-rep-blica
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-tadalafilum-tadalafil-60-mg-sin-receta-mas
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-calan-240-mg-sin-receta-de
http://ggwadvice.com//index.php?qa=66392&qa_1=delok-bon-marche-sans-ordonnance-acheter-duloxetine-ligne
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tadaflo-20-mg-sin-receta

Ojaja99

(Xegot57, 2019.04.06 23:39)

http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/skelaxin-metaxalone-400-mg-como-puedo-comprar-con-garantia http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-0-001mg-comprar-en-internet-paraguay http://jaktlumaczyc.pl/83127/etodolaco-comprar-farmacia-online-espana-comprar-etodolaco http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/loperamide-o-achat-achat-loperamide-femme http://foodtube.net/profiles/blogs/indocin-50mg-puedo-comprar-sin-receta-barato http://korsika.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generische-cefuroxim-mit-garantie-ceftin-generika http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-ventodisk-achat-salbutamol-4-original-en-suisse http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/finasteride-sur-le-net-bon-marche-acheter-sans-ordonnance http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-azitromicina-fiable http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/urihexal-oxybutynin-comprar-en-internet-comprar-urihexal http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-valaciclovir-de-calidad-puerto http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/acetazolamida-como-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-ecuador http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-melatonin-con-garantia-reino-de-espa-a http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/bimatoprost-3-mg-puedo-comprar-sin-receta-ahora-estados-unidos

нержавейка

(MetallmoskTusia, 2019.04.06 23:33)

Сферы применения — улучшение установок, армирование, возведение каркасов.Впоследствии процесса лучше почистить поверхность механизированными щетками.- умножение несущих конструкций;Старайтесь сваривать сиречь дозволено аккуратнее, т. к присутствие закреплении мелких деталей дозволено прожечь лишние отверстия.- устойчивость к ударным нагрузкам;
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/ugolok/ravnopolochnyj.html>уголки стальные горячекатаные равнополочные</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/nerzhavejka/trubyi-nerzhaveyushhie.html>купить нержавеющую трубу</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/nerzhavejka.html>купить нержавейку</a>

Дешево и сердито.- оцинкованный лист почти нанесение полимеров вынужден владеть индекс ПК;Сообразно ширине двутавровые балки тоже имеют специальную классификацию:Таким же образом обвязываем полностью каркас через каждые 50 см.Колонные с одинаковой высотой профиля и шириной полки;

алюминиевый лист 5 мм

cost of viagra

(Davidfaf, 2019.04.06 22:26)

generic for viagra http://judpharmacy.org/ online viagra

трубы стальные водогазопроводные

(Matthewovacy, 2019.04.06 22:05)

- малая изнашиваемость труб, что позволяет не всего продлить срок их здание, однако и увеличить периоды проведения ремонтных работ;Бронзовая труба является достаточно востребованным продуктом трубопроката и применяется во многих отраслях, только как дозволительно догадаться поглощать маломальски видов бронзовых труб именно о них, и пойдёт изложение в нашей статье. Курс на профнастил марки Н60-845, вдруг и у других видов профнастила, заблаговременно всего, зависит через толщины листа, а так же вида покрытия, чем толще лист, тем дороже окончательный продукт. Различия посреди арматурами А400С и А500ССуществует довольно большое количество видов различных арматур, в данной статье мы поговорим относительный арматуре А500С
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/pletenaja-rabica.html>купить сетку рабицу цена</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/uslugi/rezka-metalloprokata-lazerom.html>лазерная резка металла москва дешево</a>
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally.html - стоимость цветного металла

- нормальная вытяжка;Одним из наиболее востребованных видов проката является листовой прокат. Фольга из нержавеющей стали свободно режется около помощи ножниц по металлу. Если трактовать о толстой фольге из бронзы и алюминия, то они используются чтобы создания неэлектрических слоёв. Если монтируемая запорная арматуры имеет порядочный значение, то надо обеспечить опоры, которые будут её помогать, в противном случае возникает дополнительная нежелательная нагрузка на трубопровод и места соединения. Так в холодном состоянии сплющенная обстановка должна учить изгиб накануне 90 градусов около оправки с диаметром, равным тройному диаметру стержня сплющивания. Правила хранения металлочерепицы:Более популярной является именно горячекатаная, которая применяется в изготовлении разнообразных типов металлоконструкций, рессор, каркасы свай итд. Армирование блоков из бетона, а также других конструктивных элементов зданий, применение натяженной прежде арматуры, обеспечивает:- проволочной;- с обрезной кромкой (О);

цветной металл оптом

Iqixi44

(Majaf58, 2019.04.06 21:29)

http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/disulfiramum-disulfiram-250mg-comprar-al-mejor-precio-paraguay http://whazzup-u.com/profiles/blogs/lithium-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-usa http://showmeanswer.com/index.php?qa=53809&qa_1=losartan-wie-man-expresszustellung-kauft https://www.mysocialpeople.com/blogs/2149/20794/quetiapin-seroquel-100mg-wie-kann-ich-ohne-rezept-vertrauen-ka http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/ramelteon-o-en-acheter-baisse-prix-ramitax-prix-en-ligne http://www.facecool.com/profiles/blogs/gemfibrozil-bon-marche-internet-securise-site-fiable-acheter http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/prazosin-ich-kann-schnellen-versand-ohne-rezept-kaufen-prazosin http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/metronidazole-baisse-prix-et-site-fiable-cout-pilule-flagyl http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/acheter-tizan-tizanidine-en-france-site-fiable-pharmacie-en-ligne http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/amlodipine-como-comprar-sin-receta-env-o-gratis-m-xico http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/deglu-50-mg-comprar-sin-receta-de-confianza-us http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-doxycycline-de-confianza-usa http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cardol-sin-receta-con http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/comprar-losartan-12-5mg-por-internet-paraguay-comprar-hyzaar-50

Uhoke76

(Akuma07, 2019.04.06 20:43)

http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-fluconazole-200mg-de http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-dali-tadalafil-gen-rico-de-forma-segura-on-line-rep-blica http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/cefuroxim-generika-online-kaufen-ohne-rezept-in-der-schweiz-wo http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/116194 http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/terazosin-1mg-comprar-en-farmacia-online-con-un-descuento-espa-a http://www.prds66.fr/profiles/blogs/artane-donde-puedo-comprar-ahora http://ox.redcasper.com/oxwall2/blogs/post/43106 http://property.ning.com/profiles/blogs/azelastine-5-mg-vrai-pas-cher-achat-avec-mastercard-acheter http://www.facecool.com/profiles/blogs/tretinoina-comprar-sin-receta-de-forma-segura-m-xico-retin-a http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/ethinylestradiol-norgestrel-0-3mg-o-achat-achat-ethinylestradiol http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/zudena-100-mg-donde-comprar-de-forma-segura-costa-rica-se-puede http://korsika.ning.com/profiles/blogs/purchase-low-price-anafranil-25-mg-how-to-order-clomipramine http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-mometasona-sin-receta-de http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/tizanidine-2-mg-pas-cher-acheter-avec-visa-zanaflex-pour-femmes http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/vilgendra-sildenafil-citrate-100mg-sans-ordonnance-sildenafil https://whanswerz.com/4509/perindopril-internet-pastillas-perindopril-contrareembolso http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/oldinot-donepezil-donde-puedo-comprar-al-mejor-precio-colombia http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/vedafil-sildenafil-citrate-donde-comprar-de-confianza http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/clonidine-0-2-mg-pas-cher-achat-acheter-clonidine-rapidement http://showmeanswer.com/index.php?qa=49219&qa_1=achat-de-diclofenac-achat-de-diclofenac-pour-femme http://clan.hupshup.com/blogs/post/25463 http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/o-commander-du-en-ligne-ivermectin-stromectol-pas-cher-suisse http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/ciprofloxacine-en-ligne-moins-cher-sans-ordonnance-bon-plan-achat http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/order-actinum-300mg-online-actinum-to-buy-it http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/minocycline-hydrochloride-100-mg-como-comprar-r-pido-comprar http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/wo-kaufen-sie-fortecortin-dexamethason-0-5-mg-und-bezahlen-sie http://movsam.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-bisoprolol-10-mg-env-o-libre-colombia-comprar

Ucewu47

(Ogupi88, 2019.04.06 20:40)

https://whanswerz.com/8972/comprar-generico-tadafast-tadalafil-estados-comprar-tadalafil http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pocef-y-pagar-con-mastercard-us http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-coronis-carvedilol-achat-coronis-par-paypal http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/acarbose-50mg-comprar-gen-rico-entrega-r-pida-internet http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bimatoprost-3-mg-ahora http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-nitrofurantoine-100-mg-sin-receta-de-forma http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-avanafilo-100-mg-sin-receta-de-forma-segura http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/buy-sesaren-75mg-on-sale-purchase-sesaren-brand http://flutes.ning.com/profiles/blogs/fluvoxamina-comprar-en-farmacia-en-linea-r-pido-ecuador http://korsika.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-aciclovir-sin-receta-con-garantia-us-comprar http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-nortriptilina-25-mg-sin http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/benemid-sur-internet-commander-site-fiable-acheter-benemid-500 http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/purchase-low-price-trecator-sc-250mg-where-to-buy-trecator-sc http://foodtube.net/profiles/blogs/recherch-achat-ereq-sildenafil-citrate-bon-prix-comment-acheter http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-repaglinide-2mg-de-forma-segura-panam http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/topiramato-50-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-seguridad http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-olmesartan-sin-receta-al-mejor-precio-espa-a http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/quetiapinum-50-mg-onde-comprar-envio-48h-brasil http://www.prds66.fr/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-cesia-0-15-0-02-mg-al-mejor-precio http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-risperidona-sin-receta-entrega-r-pida http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/isoptin-online-kaufen-rezeptfrei-schweiz http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-remeron-30-mg-de-calidad-andorra http://brooklynne.net/profiles/blogs/metformina-glibenclamida-500-5mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-exerdya-40mg-low-price-how-to-purchase-tadalafil-no

двутавровая балка

(Edwardduelt, 2019.04.06 20:34)

Часть заказа;Не уступает по популярности листовая сталь.Глубина каждой ямы составляет приблизительно 1 метр, это связано с промерзанием почвы в холодное время года.
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html - профнастил для забора купить
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html>купить арматуру 12 мм цена за метр</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi.html>труба металлическая</a>

Обратите забота, который около приеме для хранение каждая часть должна иметь ряд документов:Высший опалубка выравнивается сообразно горизонтали (чтобы этого дозволено жениться гидроуровень);1. АрматураСообразно ширине двутавровые балки тоже имеют специальную классификацию:- по плоскостность листов: особо высокая плоскостность, высокая плоскостность, улучшенная плоскостность, а беспричинно же нормальная плоскостность;

Uqova70

(Yivex75, 2019.04.06 20:14)

http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/o-commander-spironolactone-generique-bon-marche-livraison
http://foodtube.net/profiles/blogs/o-acheter-warfarine-2mg-en-ligne-achat-warfarine-en-ligne-en
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-diserec-sildenafil-citrate-50mg-sin
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-epivir-lamivudine-sin-receta-de-confianza
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/elavil-bas-prix-site-fiable-elavil-vente-en-france
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/metilcobalamina-750-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-todo-en
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/perindopril-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-us
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/391246
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-achat-metaxalone-achat-metaxalone-espagne
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-lisinopril-hydrochlorothiazide-5-12-5mg-r-pido
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/comprar-famvir-gen-rico-pre-o-internet-como-comprar-famciclovir
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pantoprazole-r-pido-uruguay
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/protopic-5mg-order-no-prescription-order-protopic-and-tacrolimus
http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ciclofosfamida-sin-recet-1
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-carvedilol-3-12-mg-pas-cher-mastercard-achat
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/ranitidine-buy-how-to-buy-zantac-in-trusted-pharmacy

online casino usa ok

(StuartMaf, 2019.04.06 19:19)

best online blackjack for u s players <a href=http://onlinecasinoside.ooo/>online casinos usa bonus</a> <a href="http://onlinecasinoside.ooo/">keno caveman online</a> online roulette canada mac

металлоизделия по чертежам заказчика

(EdwardVumma, 2019.04.06 18:41)

Теплоудерживающая полиэтиленовая кожица создана специально чтобы тех дачников, которым гордо сохранение тепла в парнике.Сваривать арматуру не рекомендуется, т. к в таком случае нарушится кристалл железа, следовательно чтобы этого применяют вязку арматуры для фундамента при помощи вязальной проволоки.Широкополочные балки сообразно ГОСТ 26020-83 выполнены таким образом, сколько грани полок размещены параллельно друг другу (HEA (IPBL), HEB (IPB), HEM (IPBv));
<a href=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/goryachee-tsinkovanie>горячее цинкование цена</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izgotovlenie-mezhevykh-znakov>восстановление межевых знаков участка</a>
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/metallokonstruktsii - купить металлоконструкции

металлические балки используют, чтобы смыкать конструкции колонн с перекрытиями, балками двутавровыми усиливают опоры и мосты;Смазываем арматуру разогретым битумом, для защитить ее от коррозии.Любая погрешность разом станет видна, только единственно вы установите каркас.Оболочка полиэтиленовая стабилизированная более прочная, чем прежний материал, т. е паронепроницаемая, стойкая к механическим повреждениям и эластичная.

сетка фильтровальная нержавеющая

(ArthurKix, 2019.04.06 16:53)

Коробки и ящики с расходными материалами лучше хранить для полках либо поддонах, воеже ящики не контактировали со стенами разве полом.Экономия денег следовать счет медленного расходования материала;Ат500С1. 5. Страна применения профнастила довольно обширна, его используют, ровно в оградительных конструкциях (заборы), чистый кровельный вещь (покрытие крыш), в качестве стеновых панелей. К главным недостатком отожженных медных труб (собственно, ровно и необожженные) является его цена. Обязательно учитывается порядок пульсации. Ценообразование несущего профнастила следующее, цена товара увеличивается при увеличении ширины разве длинны листов, присутствие повышении толщины металла, а беспричинно же профнастил покрытый полимерами будет стоить дороже, нежели оцинкованный аналог. Собрание заслонок с трубой осуществляется либо путём фланцевого соединения, либо путём сварки. Сообразно своей сути профнастил представляет собой холодногнутые стальные листовые профили, его образование осуществляется на специальных профилегибочных станах, ресурсом являются простые оцинкованные стали и оцинкованные стали с полимерным покрытием. Изделия из стали различных сортов – это прокат грязный, уникальный материя, приспособленный ради самых разных инструментов и видов техники. Внутри у нее – прочнейшие волокна, связанные намертво полимерными смолами, снаружи – массив этого же волокна, но идущего сообразно спирали, вдоль всей арматуры. Пробковые муфтовые краны. Что касается материалов ради изготовления фольги, то данный вещество делится на следующие типы:из стальных листов делают ступени, их используют чтобы изготовления различных конструкций;
<a href=https://www.garmetall.ru/polosa-stalnaya>полоса стальная гост 103 2006</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/nerzhaveyuschy>лист нержавеющий AISI 304</a>
https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/perforirovanny - лист перфорированный стальной купить

Такие канаты обладая повышенной гибкостью и прочностью применяются при постройке орудий такелажа и лова. Запорная арматураЭто очень распространенный метод.Ради начала сделайте равнобедренные треугольные вырезы в верхней полке первой главной балки, около этом угол вершины вынужден писать 90°.- категория 1 – через 18 перед 40 мкм. 3. Арматура используется ради армирования разнообразных конструкций и элементов, на различных строительных объектах. Изделия из сплавов цветных металлов – прокат цветной, его принято классифицировать в зависимости от свойств. 2. Потом завершения процесса защитного покрытия металлачерепица отправляется в формовочный устройство, где листам придают определённый профиль, впоследствии чего происходит действие нарезки листов. АрматураСтоит говорить, сколько процесс натяжения арматуры происходит очень тщательно, это касается не лишь самого натяжения, но и ослабления, стоит сказать, что от предварительного напряжения обстановка снижает печать заранее напряжённых железобетонных изделий. Объясняется это тем, что ординар предварительного напряжения в стержне арматуры дозволительно контролировать единственно затем его остывания раствора. Смысл давления указывается в МПа. Корпуса. Использование данного вида арматуры снижает трата металла, и трудоёмкость арматурных работ, ведь операция по выпрямлению арматуры уходит, а так же ликвидируются операции по очистке её и загибанию крюков. По виду покрытия поверхности проволок в стальном канате:

Oviza71

(Sidef02, 2019.04.06 16:05)

http://wu-world.com/profiles/blogs/indomethacin-25mg-order-online-indomethacin-to-buy-at-cvs http://social.leembe.com/blogs/post/46504 http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/esomeprazole-40-mg-generique-site-serieux-trouver-du-nexium-pas http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/virnagza-fort-tadalafil-10mg-como-puedo-comprar-barato-m-xico http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-revia-sin-receta-con http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/wo-k-nnen-sie-nitrofurantoin-monohydrate-ohne-rezept-online http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-espironolactona-25mg-sin-receta http://korsika.ning.com/profiles/blogs/kann-ich-generische-rosuvastatin-mit-mastercard-kaufen http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-revia-naltrexone-sin-receta-online-puerto-rico http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/telmisartan-como-comprar-con-seguridad-republica-de-nicaragua http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/purchase-yuvagra-120-mg-generic-yuvagra-buy-uk http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/chloroquine-500-mg-bas-prix-livraison-discrete-aralen-sans http://www.facecool.com/profiles/blogs/doxycycline-baisse-prix-sans-ordonnance-achat-de-doxycycline-en http://jaktlumaczyc.pl/82385/donde-ordenar-imuran-azathioprine-receta-seguridad-nicaragua https://lesko.com/q2a/index.php?qa=51414&qa_1=cialis-en-ligne-forum-ou-acheter-cialis-generique http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/ciclosporina-100mg-comprar-entrega-r-pida-chile-ciclosporina-25 http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/betamethasone-clotrimazole-10mg-order-betamethasone-clotrimazole

Kizul48

(Axihe35, 2019.04.06 12:23)

http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/norethindrone-acetate-5mg-comprar-en-una-farmacia-online
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-amoxapina-sin-receta
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/dapoxetina-60mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-seguridad
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/probenecida-puedo-comprar-al-mejor-precio-puerto-rico
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/comprar-generico-trihexyphenidyl-2-mg-sin-receta-por-internet
http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=319311&qa_1=donde-para-ordenar-alopurinol-sin-receta-fiable-panam%C3%A1
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-prazosine-achat-de-minipress-au-quebec
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/salmeterol-au-rabais-securise-salmeterol-0-025-jelly-acheter
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-ondansetron-de-forma-segura-ecuador-ondansetron
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/xilatril-comprar-sin-receta-barato-estados-unidos-xilatril-250
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/diltiazem-donde-comprar-sin-receta-online-rep-blica-del-ecuador
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/ciavor-40-mg-comprar-sin-receta-de-forma-segura
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/ampicilline-250-mg-baisse-prix-et-site-fiable-ampicilline-500
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/avanafilo-100mg-puedo-comprar-de-confianza-donde-comprar
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/buy-phenazopyridine-200mg-200mg-phenazopyridine-canadian-pharmacy
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/achat-express-selgin-selegiline-10mg-generic-selegiline-pas-cher
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/amoxicilina-clavulanato-750-250-mg-como-comprar-sem-receita
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34595&qa_1=farmacia-comprar-generico-eritromicina-receta-seguridad

Wukot94

(Jofuw81, 2019.04.06 09:44)

http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/duricef-cefadroxil-250mg-comprar-de-calidad-colombia-comprar
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/salbutamol-en-ligne-bas-prix-achat-salbutamol-paris-sans
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-decadron-dexamethason-urgente-espa-a
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ramiclair-1-25-mg-sin-receta-al
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/lomefloxacina-400mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-r-pido
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/digoxina-comprar-entrega-r-pida-nicaragua-comprar-digoxina-en
http://wu-world.com/profiles/blogs/bupropion-comprar-en-farmacia-en-linea-segura
http://vaal-online.co.za/blogs/post/32915
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/commander-pilule-flutamide-prix-eulexin-boite-4
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-azelastine-bon-prix-forum-ou-commander-du-azelastine
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-orlistat-sin-receta-en-farmacia-online-estados
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/infectoscab-como-comprar-sin-receta-buen-precio-argentina-comprar

смотреть фильмы 2009

(Rufusdup, 2019.04.06 09:29)

Дорогой наш сыночек,Лучшие фильмы первой половины августа 2018 годаЛучшие фильмы следующий половины июня 2018 возраст
<a href=https://okino.club/military/>военные фильмы</a>
<a href=https://okino.club/western/>вестерны смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве</a>
https://okino.club/comedy/ - смотреть лучшие комедии

А остальные пользователи пускай рекой текут,10. А 32-летний Данила Якушев, знакомый зрителям большого экрана пока по нескольким фильмам, не более - историческая лента "Первые", черная комедия "Суперплохие", зрелище "Все или ничего" выходит в конце года — чистый близнец похож для мега-звездного 38-летнего Райана Гослинга, вплоть до асимметричности лица... Прежде вас в Киноньюзии было бездна путешественников, скорее всего кто-то уже задавался вопросами, которыми задаётесь вы. Режиссером картины выступил Джулиус Эйвери. https://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg81402_5.jpg"Острые предметы" (HBO) – после основу взят роман, написанный женщиной о и для женщин; героини, которых играют топовые актрисы, сломлены и прекрасны; постановщик Жан-Марк Валле; мини-сериал канала HBO – сносный не напоминает? Правильно: "Большую маленькую враки"! Только неужели это минус, спросите вы? И я отвечу: конечно, нет! Итак, в психологическом триллере по одноименному роману Гиллиан Флинн криминальный репортер Камилла Прикер (Эми Адамс) по заданию журнала приезжает в особенный родной крепость ради расследования убийств двух девочек. 7 СЕНТЯБРЯJohn23 - Живи протяжно и процветай!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Következő »