Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapvizsga

2010.05.16
Alapvizsga (AV) szabályzat magyar vizslák részére
(A tenyészszemle munkateljesítmény vizsgálati része)
Ezen szabályzat alapján elbírálhatóak az egyéb kontinentális vizslafajták is.

   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

1. Az alapvizsga a magyar vizsla tenyészszemle részét képezi, azonban megszervezhető külön is, de a két minősítés térbeli és időbeli eltérése ellenére egy egységet képvisel, és bármelyik hiánya eleve kizárja a kutyát a tenyésztésből. Az alapvizsga eredménye felvezetendő a törzskönyvre, mint: Alapvizsgán �ontszámmal megfelelt / kiválóan megfelelt.

A tenyészszemle küllemi bírálata után a tkv-re felvezetendő: "Tenyészszemle küllemi bírálaton megfelelt / kiválóan megfelelt / nem felelt meg."

Amikor mind a küllemi, mind a munka bírálat megtörtént, kerülhet a tkv-re: "Tenyészthető" minösítés. Ennek hitelesítése a klub részéről a rendezvény irodán történik, és csak a klub pecsétjével és megbízottjának aláírásával hiteles.

Sikertelen AV-t nem kell felvezetni a törzskönyvre.

2. A vizsgára nevezhető minden rövid és drótszőrű magyar vizsla amelyik az 1 éves kort betöltötte és küllembírálaton megfelelt. Felső korhatár nincs, azonban szorgalmazni kell, hogy a vizslák minél fiatalabb korban vizsgázzanak, amikor a kiképzettség még nem fedi el a veleszületett adottságokat(12-18 hónapos korban).

Valamint nevezhető minden VII fcs.-ba tartozó kutya, amelynél a fajta tenyésztéséért felelős szervezet ezt a vizsgát elismeri.

3. Alapvizsga rendezéséhez olyan, vadászatra alkalmas területet kell biztosítani, ahol a vad rejtőzködéséhez kellő takarás van, de a kutyának megfelelő szabad mozgást tesz lehetővé.

Az élő vad lehet fogoly, fácán vagy fürj. Ezt ki lehet helyezni ketrecben is, de gallyakkal, növényekkel úgy kell letakarni, hogy a ketrec ne legyen látható, de azért a szél jól átjárhassa. A vadat a kutya indulása előtt legalább 15 perccel ki kell tenni. Minden kutyának több vad találására kell lehetőséget biztosítani. Amenynyiben a területen természetes vad nincs, vagy csak kevés található, több madarat kell kihelyezni, hogy a kutya adottságai kellőképpen értékelhetoek legyenek. Az első vad megtalálása után a kutyát pórázra lehet venni és elvezetni kellő távolságra, ahonnan már nem fut vissza az elobbi madárhoz.

Mezei keresés közben legalább 2 lövést kell leadni, egymástól 10-20 mp-re, amikor a kutya a vezetőtől legalább 10- 20 m távolságra van.

4. Lőtt vad szükséglet:

használható tollas vad: fácán, kacsa (esetleg házigalamb) 10 kutyánként minimum 2,

bármilyen nyúl (üregi vagy házinyúl)

5. Vízi munkához: olyan nyílt vízfelület, ahol a kutyának legalább 5-6 métert mélyvízben úszva kell megtenni és van megfelelő szabad, enyhén lejtős partszakasz, hogy a kutya jól láthassa az aport bedobását, és ahol minden nehézség nélkül be tud menni, és ki tud jönni.

6. Értékelés:

A feladatoknál a kutya a feladatok leírásánál szereplő szorzóval kialakított pontszámot kaphatja. Minden feladat 0 - 4 között osztályozható. Maximum elérhető 100 pont, 61 ponttól megfelelt, 81 ponttól kiválóan megfelelt minősítéssel.

Az a kutya, akinek bármilyen feladatnál 0 osztályzatot kapott, nem felelt meg, függetlenül az összes pontszámtól.

FELADATOK:

1. Mezei keresés:

1.1. Orrjóság: (4)

Az egész mezei keresés során kell értékelni. Figyelembe kell venni, hogyan és milyen távolságról reagál a vad jelenlétére, vadhelyekre, csapákra, inkább a talajt szaglássza vagy kihasználja a légszimatot.

1.2. Keresés stílusa: (3)

Nem követelmény a kiforrott keresési stílus, inkább az érdeklődés, a találni akarás (foleg az elso vad vagy vadhely utáni munkát kell figyelembe venni), a fejtartás, az önállóság (vagyis az, hogy ne csak a gazdája parancsára, figyelmetlenül szaladgáljon, hanem vezetőjétől bátran távolodjon el.). Mutassa a törekvést a kígyóvonalban való keresésre. Pozitívan értékelendő, ha megpróbál "utánajárni" az érzett szagoknak, még ha ezáltal a keresési séma megtörik, lekeresetlen területek maradnak is ki. Figyelembe veendő a fajtára jellemzö, könnyed, kiegyensúlyozott, harmonikus mozgás is.

1.3. A vad jelzése, vadmegállás: (4)

Nem követelmény a szilárd és kitartó állás, nem hiba, ha a madár megmozdulására a kutya beugrik. Maximális pont csak akkor adható, ha a kutya a vad észlelését jól jelzi és legalább néhány másodpercig kifejezetten áll, legalább egy vadat szagra áll be, nem csak közvetlen közelről, a vad megpillantásakor.

1.4. Gyorsaság, kitartás: (1)

A vizsla a munka nagyobb részében vágtában de legalább lendületes ügetésben dolgozzon. Nem hiba, ha vadhelyeknél, csapáknál leáll szimatolni, esetleg csak a vezető buzdítására megy tovább. Érdeklodése, munkakedve a munka vége felé se csökkenjen. Nem tekintheto hibának, ha csak az elso vad megtalálása után kezd intenzíven dolgozni, ha a munka első részében is mutatott érdeklődést és kezdeményezőkészséget.

2. Elhozás-teszt:

Szintidő: 3 perc / vad

Feladat: a kutyának meg kell fogni és önállóan hozni kell a szormés és tollas vadat, nem elegendő, ha a szájába tett apportot hozza. Legmagasabbra értékelendő, ha a vezetőáltal eldobott vadat a kutya önállóan felveszi és hozza.

Apport: friss tollas és szőrmés vad (A teszt kezdete előtt minden kutyának néhány perc lehetőséget kell biztosítani a próbálkozásra).

A vezető bármilyen segítséget adhat a kutyának, játszhat vele, ingerelheti a vaddal, de az értékelésnél ezt számításba kell venni. Joga van szintidon belül többször próbálkozni.

Amennyiben csak az egyik vadat hajlandó a szájába venni, csak minimális pontszámot kaphat.

2.1. Érdeklödés a vad iránt: (3)

Követelmény, hogy a kutya folyamatos és nagyfokú érdeklődést mutasson. Ha rövid szaglászás után elfordul, és csak a vezető fokozott és többszöri buzdítására hajlandó felvenni és hozni minimum 3 métert, nem kaphat 1 pontnál többet. Maximális pontszámot kaphat az a kutya, amelyik kifejezett érdeklődést mutat a vad megpillantásakor és rövid bevezetés, próbálgatás után az eldobott vadhoz odavágtázik és rövid fogáskeresés után megfogja a vadat.

2.2. Fogás, elhozás módja: (2)

Maximális pontot kap, ha a vadat vonakodás nélkül, határozottan, "tele szájjal", de nem durván megfogja és legalább öt métert viszi. Fogásigazítás nem hiba.

Hibák: a vad többszöri megrázása, "gyömöszölése", rágása, olyan kemény fogás, hogy sérül a vad, vagy ha csak undorral, "foghegyről" hozza. Törekvés a kikezdésre súlyos hiba. Minimum-követelmény, hogy a vadat a földrol önállóan fölvegye, és pár métert vigye.

2.3. Csapakövetési hajlam (1):

Az elhozás teszt teljesítése után a vezető az egyik - választása szerinti - vadat (szormés vagy tollas) kb. 30 méter távolságra egyenes vonalban elhúzza oly módon, hogy a csapa kezdeténél a vadat alaposan a talajhoz dörzsöli és tollat vagy szort is hagy bőségesen az elején. Ezt a kutya nem láthatja. Nagyon gondosan kell kiválasztani a területet, hogy a lehető legjobb szagvételi lehetoséget biztosítsunk a fiatal kutyának (talaj, növényzet, szélirány: hátszél) Ezután odavezeti kutyáját a nyom elejéhez, ott megmutatja neki a csapa indulási helyét. Innen a kutyának kell kidolgoznia a nyomot. A vezető kísérheti kutyáját, szabadon megválaszthatja, hogy vezetéken vagy szabadon dolgozzon a kutyája. Nem követelmény a csapa precíz kidolgozása, bírálandó a csapakövetési hajlam, az érdeklodés, az akarat.

3. Vízi teszt:

Szintidő: 5 perc

Feladat: Bármely apporttárgy vagy vad kihozása a vízbol a vezető választása szerint (lehet saját tárgy, bot, játék is). A vezető - akár előzetes rövid, 0,5-1 perces parti gyakorlás után - bedobja a tárgyat úgy, hogy legalább néhány métert kelljen úszni érte. A kutya azonnal indulhat az apportért.

Sikeres kihozás után - átadást nem követelünk, elég, ha a partra hozza - azonnal vissza kell dobni a tárgyat. Amikor a kutya másodszor is a vízben van, a levegőbe kell lőni (de a puska legalább 15 méterre legyen a kutyától). A kutyának folytatni kell a munkát. A vezető bíztathat, parancsot adhat, dobálhat.

Ha a kutya a lövés után elhozás nélkül kijön a vízbol, újra beküldheto, szükség esetén más tárggyal megismételheto a feladat. Fontos, hogy újra bemenjen a vízbe.

Ha a kutya lövés után semmiképpen sem küldheto be újra a vízbe, a "Reakció lövésre" osztályzata 0.

3.1. Vízkedvelés: (3)

A feladat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a kutya hogyan megy be a vízbe (nem elony, ha beugrik), szívesen tartózkodik-e a vízben. Szép stílusú úszás itt még nem követelmény.

Maximális pontszámot az a kutya kap, amelyik a terep rövid felmérése után bátran bemegy és úszik az apportért.

4. Idegrendszer

4.1. Reakció lövésre: (1)

Mind a mezei, mind a vízi teszt közben értékeljük. Maximális pontszámot az a kutya kaphat, amelyik a mezei keresés feladatnál a lövések után - néhány másodperc tájékozódás után - változatlan tempóban és kedvvel dolgozik, és a vízi tesztnél a lövés után folytatja a munkát (ismételt parancsadás - irányító dobás nem hiba).

Ha a mezei keresésnél a lövések után visszamegy a vezetőhöz és csak annak biztatása után, vonakodva folytatja a munkát, 1 pontot kaphat. Ha elszalad, vagy nem folytatja a munkát, vagy a vízi tesztnél a lövés után kijön a vízből és nem úszik be újra, 0 pontot kap.

4.2. Temperamentum, munkakedv: (3)

Az egész vizsga alatt értékelendő. Figyelembe kell venni, hogy kellő barátságossággal viszonyul-e a bírókhoz (idegen emberekhez), hogyan reagál idegen kutyák jelenlétére (oktalan agresszivitás komoly hiba), milyen a kapcsolata vezetojével, törekszik-e a kapcsolattartásra.

Mutasson kifejezett érdeklődést a feladatok iránt, legyen benne vadászszenvedély. Fiatal korban kisebb hiba a túl élénk, nehezebben kézben tartható viselkedés, mint az érdeklődés nélküli, "langyos" vagy félénk, bizalmatlan, vagy túl agresszív, verekedésre hajlamos attitud.

ÉRTÉKELÉS:

A vizsgán megfelelt az a kutya, akinek nincs 0 osztályzata és legalább 61 pontot elért.

Kiválóan megfelelt, aki minimum 81 pontot elért.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.