Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vadász alkalmassági vizsga

2010.05.16

Vadász alkalmassági vizsga (VAV)

   A vizsga leírása

A vizsgát egy nap alatt kell teljesíteni. Minden elhozási feladatot külön kell értékelni, bármelyik megtagadása kizárást von maga után.

Ki kell zárni a vizsgán azt a kutyát, amelyik:
-lövésfélo, ideggyenge, agresszív
-vaduzo, amely nem hívható vissza és azzal a vadászatot zavarja
-nem hozza el a lott vadat
-annyira fegyelmezetlen, hogy azzal a vadászatot zavarja
-a vadat kikezdi, elássa

A kutya sikeresen teljesíti a vizsgát, ha a megszerezheto összes pontszám legalább 50%-át megszerzi. A VAV feladatainak teljesítése
jó alapot ad arra, hogy a vadászat rendjének megfeleljen, ezért a vizsgán szigorúan kell bírálni a fegyelmet és a kutya lövés utáni munkáját.

A kutyavezeto feladata:
-A vizsgán megfelelo felszereléssel (póráz, öltözet, stb.) fegyelmezetten vegyen részt a munkában.
-A vizsgáztatók utasításának megfeleloen kell a kutyáját vezetni és irányítani
-Kutyáját munkán kívül köteles pórázon tartani.
-Kutyája azonosítását a helyszínen vállalnia kell (pl. tetoválás)

Vizsgakövetelmények, bírálati szempontok

1. Viselkedés loálláson (értékszám: 3)

A kutyának a loálláson álló vadász mellett, vagy a vadász elott kell feküdni vagy ülni. A hajtás zajára és lövésekre nyugodtan kell maradnia, eso vadra csak parancsra mehet el. Vizsgán a vizsgázók egymástól 15-20 m-re állnak kutyáik mellett. A hajtást a gyakorlati vadászathoz kell közelíteni. Minden kutya elott egy lövést kell leadni.

Szabályos végrehajtás:
ha a kutya láb mellett hasal, vagy ül, sem lövésre sem vadkelésre nem hagyja el helyét

Retriever esetén:
Ül vagy áll vezetoje elott, hogy figyelemmel követhesse a hajtásfolyamatát, mert ez a pozíció a legalkalmasabb, hogy a leesési helyeket jelölni tudja a gyors és pontos apportírozás érdekében. Helyét csak parancsra hagyhatja el.

2. Láb mellett követés vonalhajtásban (értékszám: 3)

Vadászat közben gyakran a kutyának nem kell keresnie, ilyenkor vezetoje lába mellett haladjon és onnan csak parancsra mehet el.
Vizsgán a rendezo vonalba állítja a vizsgázókat és vonalhajtásban indítja el oket. A kutya láb mellett menjen, néhány métert mehet elore vagy hátra is maradhat. Hajtás közben a vizsgázó, vagy a kíséro vadász lövést ad le. Bíró utasítására a kutyát elore kell küldeni, majd visszahívni.

Szabályos végrehajtás:
ha a kutya láb mellett a vezetoje sebességének megfeleloen halad lövésre onnan ne távolodjon el, parancsra menjen elore és visszahívható legyen.

Retriever esetén:
Vadászaton, vagy mesterséges vizsga közben, a feladat végrehajtásából visszahívott retriever a vezeto oldala mellett laza követéssel kell, hogy kövesse vezetoje mozgását a terepen (az oldalkövetési távolság legfeljebb 2 méter lehet).
Parancsra lövés után a retriever irányba küldheto, megállítható és azonnal visszahívható kell hogy legyen.
Mesterséges vizsga esetén vonalhajtásban a retriever vadászkutya részére biztosítani kell lövés utáni szárnyasvad apportírozást.

Bírálni kell:
lövésre, vadesésre a retriever viselkedését. Ha a retriever egyszer kiugrik a vezetoje oldaláról, de visszahívható, meg kell felezni az osztályzatot. Az a retriever, amelyik nem hívható vissza, illetve kétszer beugrik, a vizsgából kizárandó.

3. Behívás, visszahívás, megállíthatóság (értékszám: 6)

Keresés közben a kutya a megszokott jelre (sípra, hangra) azonnal reagáljon és jöjjön vissza vezetojéhez

Szabályos végrehajtás:
ha síp vagy füttyjelre azonnal reagál és visszajön vezetojéhez, vagy megállva várja a további parancsot.

4. Viselkedés lövésre (értékszám: 3)

Minden olyan feladatnál, de foleg keresés közben kell elbírálni és minosíteni a kutya lövésre történo viselkedését.
Ha keresés közben a kutya olyan félelmet mutat a lövésre, hogy a lövés után a munkát nem folytatja, vagy elmenekül, vagy nem akar a vezetojéhez visszamenni, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás:
lövésre a kutya hasaljon, üljön, vagy álljon meg és további parancsig maradjon helyben.

5. Viselkedés vadkeléskor (értékszám: 3)

A vadászatot leginkább az a kutya zavarja, amelyik minden felkelo vad után elrohan.
Vadkeléskor a kutyának nem szabad a vad után beugrani, hanem a vezeto parancsára folytatni kell a keresést, de ha mégis beugrik visszahívható legyen.

Szabályos végrehajtás:
ha vadkelésre a kutya hasal, de legalább helyben marad és nem üldözi a kelo vadat.

Retriever esetén:
A retriever álljon meg (maradjon helyben a további parancsig).

6. Keresés vadászaton (értékszám: 5)

Vizsgán az adott terepnek megfeleloen kerestessünk a kutyával. Lehetoleg 30-40 cm magas növényzettel borított terepen bíráljunk (legelo, lucernás, stb.) A feladatnál azt kell értékelni, és bírálni, hogy a terephez és a változásokhoz - árok, bokrok, stb. - hogyan alkalmazkodik a kutya keresése azért, hogy vezetoje lövéshez jusson. Nem a széles, rohanó keresés a jó, hanem a vad megtalálásának szándéka.

Retriever esetén:
A feladat végrehajtásánál meg kell követelni: a retrievereknél alapveto viselkedési forma a röviden (cso alatti) keresés. Csak az a kutya kaphat erre a feladatra maximális pontszámot, amelyik önállóan végzi ezt a keresési formát. Az eloretartó térölelo mozgásával jutassa lövéshez vezetojét.

7. Együttmuködés a vezetovel, irányíthatóság (értékszám: 4)

Bírálandó, hogy a vizsga során mennyire figyel vezetojére, együtt vadászik-e vele, vagy csak ösztönösen követi. Ugyancsak bírálni kell a kutya irányíthatóságát is.

Retriever esetén:
Vadászaton azt a retrievert küldjük a feladat végrehajtására, amelyik nem látta a lott fácán, ill. nyúl elejtési helyét.
A kutya miután megtalálta a leesési, ill. elejtési helyet, a legrövidebb úton kell, hogy elhozza a lott vadat.

Mesterséges vizsgán: helyezzünk ki két lott vadat, a retriever indítási helyétol kb. 50m-re (a vad egymás közti távolsága legalább 20 méter legyen, a kihelyezést a kutya láthatja).
A vezeto elore jelentse be az elhozás sorrendjét. Ha a kutya teljesíti a feladatot, de nem az elvárt sorrendben, az adandó pontszámot meg kell felezni, ha csak az egyik vadat hozza be, nem értékelheto a feladat végrehajtása (nem teljesített).

8. A vad jelzése, utánhúzás (fajtára jellemzo módon) (értékszám: 4)

Keresés közben kell bírálni. A kutya, ha megérzi keresés közben a vad szagát, azt viselkedésével, mozgásával jelezze. Lassan húzzon a meglapuló vadra és azt szilárdan állva jelezze.

Hiba:
- ha jó széllel jelzés nélkül "belerohan" a vadba, és azt felveri,
- ha a kutya áll és közben a vad elgyalogol

Szabályos végrehajtás:
ha a kutya szilárdan áll, jelzi a vadat és azt a vezetoje "kitaposással" rebbenti fel. A kutya elöl gyalogoló vadat utánhúzással követi és azt fajtájának megfeleloen jelzi.

Retriever esetén:
keresés közben kell bírálni. Ha a kutya keresés közben megérzi a vad szagát, viselkedésével (mozgásával) kell, hogy jelezzen. Szárnyasvadat keltse fel, nyúl esetében ugrasszon, és azonnal álljon meg a további parancsig (maradjon helyben lotávolon belül).

9. Sebzett vad megkeresése csapán (értékszám:6)

A fácánt 100-200 méterre kell elhúzni, úgy hogy közben egy tompaszögu törést készítünk. A csapa indulási helyét néhány kitépett hasi tollal jelezzük, a végén ott hagyjuk az elhúzott fácánt, azt elrejteni nem szabad. Nyílt terepen a csapa készítoje jó széllel, nagy ívben térjen vissza, fedett terepen hagyja a fácánt a csapa végén, majd tovább megy és elrejtozik úgy hogy lássa amikor a kutya a vadhoz ér. A vonszalékot mindig hátszéllel húzzuk! A kutya a csapa húzását nem láthatja! Ezután a bíró megmutatja a csapa indulási helyét, a vezeto a kutyáját 10-15 méteren keresztül követheti pórázon, majd ott szabadon engedi.

Vadászaton a kutya önállóan keresse meg a vad leesési helyét, illetve rálövési helyét. A csapát a kutyának önállóan kell kidolgoznia és a vadat a vezetojéhez kell vinnie.

-ha a csapáról letér, de arra önállóan visszatér nem tekintheto hibának
-ha a csapáról letér és nem tér vissza ahhoz, még kétszer indítható
-ha a kutya nem jut el a vadig, vagy a vadat nem veszi fel és nem hozza vezetojéhez, akkor a feladatot nem teljesítette.

A megtalált vadat a kutya tépés, rágás nélkül vegye fel és vigye vezetojéhez.

10. Lott vad megkeresése légszimattal (értékszám:5)

Fedett, de átlátható terepen kihelyezünk egy darab lott nyulat és azt a kutyával széllel szemben megkerestetjük és elhozatjuk.
A kutyát kb. 50 méterrol indítjuk el keresni, a vezeto kb. 20 méteren keresztül kísérheti. A kutyának önállóan kell megkeresni a vadat, majd azt a vezetojéhez kell vinnie. A vezeto irányíthatja kutyáját, de minél kevesebb paranccsal.
Keresési ido: 5 perc

Bírálandó a kutya igyekezete a vad megtalálására, orr használata és a vad elhozása. Ha a vadat nem hozza el, a feladatot nem teljesítette.

11. Lott vizivad elhozása mélyvízbol (értékszám: 4)

Olyan, lehetoleg vízinövényzettel ritkán borított vízfelületen vizsgáztassunk, ahol a kutyának úszva kell a bedobott kacsát kihozni és vezetojéhez vinni. A kutya ne lássa a kacsa bedobását, lehetoleg légszimattal keresse meg és hozza ki. A vezeto irányíthatja kutyáját.
Keresési ido: 5 perc

Szabályos végrehajtás:
ha egy parancsra keresni indul, felveszi a kacsát és vezetojéhez érve ülve adja át. Ha a kutya partra érve fogást igazít nem hiba, de ha gyömöszöli, megrágja, játszik vele az hibának számít.

Retriever esetében:
a retriever irányba küldhetoés irányítható. Lényeg az, hogy kevés, halk parancsra (sípra) a retriever határozottan reagáljon és lehetoo legrövidebb úton hozza ki a kacsát a vízbol. Vezetojéhez érve elotte álljon meg és addig tartsa a vadat, amíg "ereszd!" parancsot nem kap.
Ha a retriever bármilyen okból leteszi a kacsát, pontlevonás jár érte.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.